Przedsiębiorca ma prawo użytkować w działalności różne pojazdy. Zasady odliczania podatku VAT od pojazdów firmowych i prywatnych wykorzystywanych w działalności mogą różnić się w zależności od sposobu użytkowania pojazdu w firmie. Jaki sposób odliczenia będzie obowiązywał w przypadku nabycia przyczepy oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z jej użytkowaniem w firmie? przyczepa w kosztach firmy

Czym jest pojazd samochodowy i jak odliczyć VAT?

Art. 2 pkt 33 ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy o konstrukcji umożliwiającej jazdę z prędkością ponad 25 km/h. Powyższe określenie nie dotyczy ciągnika elektrycznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 50 ustawy za przyczepę uznawany jest pojazd bez silnika, który przystosowany jest do łączenia z innym pojazdem. 
Jeżeli chodzi o wysokość odliczenia VAT (50% lub 100%), to dotyczy to jedynie pojazdów silnikowych. Z pełnego odliczenia 100% mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy wykorzystują pojazd tylko w działalności. Samochód musi stanowić majątek firmowy oraz powinien zostać zgłoszony do US na druku VAT-26. Przedsiębiorca w stosunku do pojazdu firmowego obowiązkowo musi prowadzić kilometrówkę (przebieg pojazdu) oraz sporządzić regulamin użytkowania pojazdu. W przypadku kiedy pojazd wykorzystywany jest w sposób mieszany, zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, to niezależnie od tego, czy stanowi on majątek firmowy, czy prywatny, to odliczeniu podlega 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych. 

Przyczepa w firmie, a podatek VAT

Zgodnie z przepisami przyczepa uznawana jest za pojazd bez silnika, dlatego w jej przypadku nie mają zastosowania wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT, które obowiązują przy pojazdach silnikowych. Jeżeli zakupu przyczepy dokona czynny podatnik VAT, to ma on prawo odliczyć 100% podatku VAT o ile przyczepa będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

W przypadku kiedy przedsiębiorca zakupił przyczepę do pojazdu silnikowego, do którego stosuje odliczenie 50% VAT, to od faktury dokumentującej jej zakup będzie mógł odliczyć jedynie 50% VAT. Takiego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2015 roku, sygn. IBPP2/443-1101/14/IK stwierdził, że jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje przyczepę do samochodu użytkowanego w sposób mieszany, to przysługuje mu odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupu części do przyczep, a także rat leasingowych w wysokości do 50%, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. 

Czy przyczepa może stanowić środek trwały w firmie?

To czy przyczepa znajdzie się w środkach trwałych firmy, czy też zakup zostanie zaliczony bezpośrednio do kosztów zależy głównie od wartości zakupionej przyczepy.

Przyczepę można zaliczyć do środków trwałych, jeżeli jednocześnie zostaną spełnione poniższe warunki:

  • być własnością lub współwłasnością podatnika
  • być wytworzona lub nabyta we własnym zakresie
  • być kompletna oraz zdatna do użytku w dniu przyjęcia jej do użytkowania
  • być wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub może być oddana do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu
  • przewidywany okres użytkowania powinien być dłuższy niż 1 rok. 

Poza tym wartość środka trwałego powinna być wyższa niż 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT). Jeżeli wartość przyczepy będzie niższa niż 10 000 zł, to wtedy można ująć zakup bezpośrednio w kosztach podatkowych. 


PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT kupił do firmy, przyczepę o wartości 3 200 zł netto. Czy w związku z zakupem przysługuje mu pełne odliczenie VA,T jeżeli przyczepa będzie wykorzystywana do pojazdu, do którego przysługuje 50% odliczenia VAT i w jaki sposób powinien rozliczyć zakup przyczepy?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca zakupił przyczepę o niskiej wartości (poniżej 10 000 zł), dlatego powinien ująć ją bezpośrednio w kosztach firmowych. Dodatkowo ma prawo do 50% odliczenia podatku VAT od zakupu przyczepy i późniejszych wydatków związanych z jej eksploatacją w związku z tym, że będzie wykorzystywana razem z pojazdem silnikowym użytkowanym w sposób mieszany.

Data publikacji: 2022-04-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU