Przedsiębiorca ma prawo użytkować w działalności różne pojazdy. Zasady odliczania podatku VAT od pojazdów firmowych i prywatnych wykorzystywanych w działalności mogą różnić się w zależności od sposobu użytkowania pojazdu w firmie. Jaki sposób odliczenia będzie obowiązywał w przypadku nabycia przyczepy oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z jej użytkowaniem w firmie? przyczepa w kosztach firmy

Czym jest pojazd samochodowy i jak odliczyć VAT?

Art. 2 pkt 33 ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy o konstrukcji umożliwiającej jazdę z prędkością ponad 25 km/h. Powyższe określenie nie dotyczy ciągnika elektrycznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 50 ustawy za przyczepę uznawany jest pojazd bez silnika, który przystosowany jest do łączenia z innym pojazdem. 
Jeżeli chodzi o wysokość odliczenia VAT (50% lub 100%), to dotyczy to jedynie pojazdów silnikowych. Z pełnego odliczenia 100% mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy wykorzystują pojazd tylko w działalności. Samochód musi stanowić majątek firmowy oraz powinien zostać zgłoszony do US na druku VAT-26. Przedsiębiorca w stosunku do pojazdu firmowego obowiązkowo musi prowadzić kilometrówkę (przebieg pojazdu) oraz sporządzić regulamin użytkowania pojazdu. W przypadku kiedy pojazd wykorzystywany jest w sposób mieszany, zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, to niezależnie od tego, czy stanowi on majątek firmowy, czy prywatny, to odliczeniu podlega 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych. 

Przyczepa w firmie, a podatek VAT

Zgodnie z przepisami przyczepa uznawana jest za pojazd bez silnika, dlatego w jej przypadku nie mają zastosowania wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT, które obowiązują przy pojazdach silnikowych. Jeżeli zakupu przyczepy dokona czynny podatnik VAT, to ma on prawo odliczyć 100% podatku VAT o ile przyczepa będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

W przypadku kiedy przedsiębiorca zakupił przyczepę do pojazdu silnikowego, do którego stosuje odliczenie 50% VAT, to od faktury dokumentującej jej zakup będzie mógł odliczyć jedynie 50% VAT. Takiego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2015 roku, sygn. IBPP2/443-1101/14/IK stwierdził, że jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje przyczepę do samochodu użytkowanego w sposób mieszany, to przysługuje mu odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupu części do przyczep, a także rat leasingowych w wysokości do 50%, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. 

Czy przyczepa może stanowić środek trwały w firmie?

To czy przyczepa znajdzie się w środkach trwałych firmy, czy też zakup zostanie zaliczony bezpośrednio do kosztów zależy głównie od wartości zakupionej przyczepy.

Przyczepę można zaliczyć do środków trwałych, jeżeli jednocześnie zostaną spełnione poniższe warunki:

  • być własnością lub współwłasnością podatnika
  • być wytworzona lub nabyta we własnym zakresie
  • być kompletna oraz zdatna do użytku w dniu przyjęcia jej do użytkowania
  • być wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub może być oddana do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu
  • przewidywany okres użytkowania powinien być dłuższy niż 1 rok. 

Poza tym wartość środka trwałego powinna być wyższa niż 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT). Jeżeli wartość przyczepy będzie niższa niż 10 000 zł, to wtedy można ująć zakup bezpośrednio w kosztach podatkowych. 


PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT kupił do firmy, przyczepę o wartości 3 200 zł netto. Czy w związku z zakupem przysługuje mu pełne odliczenie VA,T jeżeli przyczepa będzie wykorzystywana do pojazdu, do którego przysługuje 50% odliczenia VAT i w jaki sposób powinien rozliczyć zakup przyczepy?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca zakupił przyczepę o niskiej wartości (poniżej 10 000 zł), dlatego powinien ująć ją bezpośrednio w kosztach firmowych. Dodatkowo ma prawo do 50% odliczenia podatku VAT od zakupu przyczepy i późniejszych wydatków związanych z jej eksploatacją w związku z tym, że będzie wykorzystywana razem z pojazdem silnikowym użytkowanym w sposób mieszany.


Data publikacji: 2022-04-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Dominika
11 Sierpień 2023

Zakupiłam dwie przyczepy lekkie, które będą przeznaczone pod wynajem jako sauna mobilna (sauny będą ustawione na przyczepach). Jako, że był to zakup z dotacji a kwota za przyczepę nie przekroczyła 10 tys zł, ujęłam je bezpośrednio w kosztach firmowych. Czy w takim wypadku ubezpieczenie OC przyczep, czy części zamienne również mogę ujmować w kosztach podatkowych?