Uczestnikami transakcji handlowych są różne osoby, które w zależności od wykonywanej czynności zostały odpowiednio nazwane. Każda z osób ma inne prawa i obowiązki, jak również w inny sposób oznacza się ją na fakturach oraz innych dokumentach będących dowodem podatkowym. Powyższe dotyczy głównie: sprzedawcy, wystawcy, wynajmującego, nabywcy, odbiorcy, najemcy oraz kupującego. nabywca odbiorca na fakturze

Sprzedawca, nabywca, odbiorca – kim są?

Na wystawianej fakturze koniecznie muszą znaleźć się dane nabywcy i sprzedawcy. Kim jest nabywca, a kim sprzedawca?

Zgodnie z definicją, sprzedawca to osoba mająca bezpośredni lub pośredni kontakt z klientem. Jego obowiązkiem jest obsługa klientów i sprzedaż produktów lub usług. Sprzedawca to jednocześnie podatnik, który może być przedsiębiorcą (właścicielem firmy). Na fakturze VAT będzie figurował jako podatnik (firma) oferujący usługę lub sprzedający towar, także na fakturze z odbiorcą. 

Natomiast nabywca jest osobą, która nabywa dany produkt lub usługę i jest dla sprzedawcy jedyną stroną transakcji (jeżeli chodzi o podatki). Bez znaczenia jest fakt czy płaci za towar, czy jedynie z niego korzysta. Jego dane powinny znaleźć się na fakturze tradycyjnej i tej z odbiorcą. 

Odbiorcą
jest osoba, która odpowiada za odbiór towarów lub usług. Pod kątem podatkowym odbiorca nie jest stroną transakcji, dlatego też jego dane nie muszą koniecznie widnieć na fakturze, chociaż mogą. Podobnie jest w przypadku płatnika, który w kontekście podatkowym nie jest stroną transakcji, a jedynie płaci za towar lub usługę.

Zobacz również: Odbiorca faktury inny niż Nabywca (np. Gmina jest Nabywcą, a szkoła Odbiorcą na fakturze)

Faktura elektroniczna z odbiorcą

Art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług brzmi:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: ….. fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Faktura jest dokumentem sprzedaży potwierdzającym dokonaną transakcję. Faktura z odbiorcą powinna spełniać wszystkie wymagania dotyczące tradycyjnej faktury, czyli powinna zawierać informacje potrzebne do prawidłowego jej wystawienia. Między innymi: 
  • datę wystawienia faktury z odbiorcą
  • kolejny numer
  • dane sprzedawcy i nabywcy (adresy oraz numery identyfikujące na potrzeby podatku)
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
  • nazwę towaru lub usługi, ich miarę i ilość
  • cenę jednostkową netto
  • kwoty rabatów, opustów
  • stawkę podatku VAT
  • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty sprzedaży z poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku
  • kwotę ogółem.
Wszystkie wymienione elementy powinny znaleźć się na fakturze z odbiorcą. Wystawca faktury nie ma obowiązku umieszczania na dokumencie danych odbiorcy, ale może skorzystać z takiej możliwości, zwłaszcza w sytuacji kiedy odbiorca jest inną osobą niż nabywca towaru lub usługi.


Data publikacji: 2020-09-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Kamil
24 Maj 2024

Osoba fizyczna zamówiła przedmiot, ale prosiła o wystawienie faktury na swojego wykonawcę robót budowlanych czyli przedsiębiorcę, a teraz przedsiębiorca nie zapłacił za fakturę twierdząc że niczego nie zamawiał. Pierwotny zamawiający twierdzi, że zapłacił wykonawcy za fakturę wystawioną przeze mnie na co ma potwierdzenie. Co teraz?
Od kogo mogę odyskać pieniadze za sprzedany sprzęt?

Księgowy
23 Czerwiec 2022

Jeśli odbiorcą towaru jest inna firma niż nabywca na fakturze (zgodnie z zamówieniem klienta) to WZ-ka powinna być wystawiona na nabywcę czy odbiorcę??

 
Faktura XL
23 Czerwiec 2022

Proszę wybrać w programie Wystaw Wydanie Zewnętrzne przy tej fakturze. Pojawią się na WZce dane Nabywcy i Odbiorcy, dokładnie tak jak jest to widoczne na fakturze.

ela
17 Maj 2022

Wiem, że trochę za późno pisze to pytanie, ale jednak zapytam. Pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie. Firma odmówiła mi wyszczególnienia na fakturze nabywcy ( stowarzyszenie) i odbiorcy tj. warsztatu. Czy miała prawo tak postąpić? Księgowy natomiast chce aby faktura była w ten sposób wystawiona. Bardzo proszę o odpowiedź, ewentualnie jakiś przepis prawny, bo jestem w trakcie składania reklamacji

 
Faktura XL
17 Maj 2022

Proszę wystawić tej firmie Notę korygującą podając na niej dane Odbiorcy.

luz
22 Październik 2021

Jeśli nabywcą jest gmina dane poprawne a odbiorcą szkoła i w pewnym momencie do nazwy szkoły dopiszemy imię czy faktura bedzie zła i podlega korekcie gdy zapomną dopisać po zmianie?

Cacaius
10 Wrzesień 2021

Niestety , ale artykul sie troche przedawnil od momentu wejscia OSS w 2021, i moze wprowadzic zamieszanie.

Jesli chodzi o sprzedaz osobom fizycznym, to podatki rozliczamy wg kraju Odbiorcy, a nie Nabywcy.
A zatem nie jest prawda, ze Odbiorca nie jest strona w kontekscie podatkowym. Juz jest.

Olii
11 Sierpień 2021

Czy jeżeli firma zamówiła jakąś rzecz na fakturę (dane firmy są poprawne), ale jako odbiorcę wpisano osobę kompletnie nie związaną z firmą kupująca (prywatny adres osoby która nie jest pracownikiem firmy) to taka faktura nadal jest poprawna?

 
FakturaXL
11 Sierpień 2021

Tak, faktura jest poprawna. Istotne są dane Nabywcy.

G.K.
15 Kwiecień 2021

Jeżeli fakturę podpisuje odbiorca to jaki jest prawidłowy obieg dokumentów dostawy: odbiorcą jest kontr. UE, a nabywcą kontr. krajowy.
Będę wdzięczna za odpowiedź.

GK
14 Kwiecień 2021

Kto powinien potwierdzić odbiór towaru (podpisać dok. w-z)? Nabywca czy odbiorca?
Zwłaszcza, że odbiorcą jest kontrahent unijny?

 
FakturaXL
14 Kwiecień 2021

Standardowo fakturę podpisuje Odbiorca, natomiast dokument WZ jest dokumentem magazynowym, a nie fakturą.