Faktura ustrukturyzowana jest gorącym tematem w ostatnich dniach wśród wielu przedsiębiorców realizujących zamówienia dla instytucji publicznych, szkół i samorządów. Dzieje się tak ze względu na fakt, że nie dostosowanie w porę swoich programów do fakturowania będzie oznaczać brak zapłaty. Zmiany, które nieuchronnie następują dotyczą sposobu wystawiania faktur dla takich nabywców. Obowiązek ten wynika z Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. elektoniczna faktura ustrukturyzowana

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana

Aby rozwinąć temat związany z elektroniczną fakturą ustrukturyzowaną należy się przede wszystkim dowiedzieć czym ona jest. Chodzi o elektroniczną fakturę wzbogaconą o ustrukturyzowany zapis informacji w formacie XML. Dane w niej występujące są jednolite oraz dokładnie wyznaczone kategoriami informacji, które muszą występować w ustrukturyzowanej fakturze, opierając się na normach zgodnych z przepisami Unii Europejskiej. Jej podstawowe zadanie to automatyczne dostarczanie oraz modyfikowanie danych z faktur pomiędzy systemami księgowymi instytucji publicznych (zamawiających) a systemami księgowymi przedsiębiorców (wykonawców zleceń). Celem faktury jest ułatwienie oraz usprawnienie rozliczania, a także odciążenie pracy, którą musi podjąć człowiek w tej kwestii.

Faktura ustrukturyzowana znana jest w języku potocznym jako faktura elektroniczna (e-faktura), ale nie jest tym samym.
E-faktura jest tworzona z reguły w formacie PDF bądź skanie, natomiast faktura ustrukturyzowana jest tylko i wyłącznie w postaci formatu XML.

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana – dla kogo oraz od kiedy?

Na początku, przyjmowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zaczęło obowiązywać instytucje publiczne od 18 kwietnia 2019 roku, jest to związane z transakcjami, które przekraczają 30 tys. euro. Z kolei od 1 sierpnia 2019 roku, obowiązek został wprowadzony do każdej transakcji w zamówieniach publicznych, gdzie kwota niema już znaczenia. Wszystkie instytucje publiczne mają obowiązek wykazać gotowość do przyjmowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

Jakie instytucje realizują zamówienia publiczne?

 • organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa,
 • sądy i trybunały
 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)
 • państwowe jednostki budżetowe
 • samorządowe zakłady budżetowe
 • agencje wykonawcze
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • państwowe fundusze celowe
 • ZUS -Zakłady Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez nie fundusze
 • KRUS - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
 • SPZOZ - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • uczelnie publiczne
 • Polska Akademia Nauk i tworzone jej jednostki organizacyjne
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe
 • inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań publicznych, za wyjątkiem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego
Czytaj też: E-faktury w zamówieniach publicznych

Jakie informacje są zawarte w fakturze ustrukturyzowanej?

Przesłanki związane z danymi występującymi w fakturze ustrukturyzowanej zostały omówione w unijnych normach.
Dane, które muszą znaleźć się na fakturze ustrukturyzowanej są określone dla faktury przez ustawę o VAT, znajdującej się w art. 106e ust. 1, a także:

 • dane odnośnie odbiorcy płatności,
 • informacja o umowie zamówienia publicznego związanego z wystawianą fakturą.

Korzyści wprowadzenia ustrukturyzowanych faktur?

Zastosowanie ustrukturyzowanych faktur niesie za sobą wiele korzyści, oto najważniejsze z nich:

 • automatyczne odczytywanie informacji zawartych na fakturach ustrukturyzowanych sprawia, że nie trzeba już dłużej księgować ich ręcznie, dzięki czemu obecność człowieka w trakcie procesu księgowania nie jest dłużej konieczna,
 • szybsza praca oraz jej większa efektywność,
 • mniejsza możliwość na pojawienie się pomyłek w zapisie danych z faktury,
 • ujednolicenie metody elektronicznego fakturowania, dzięki czemu na pewno wystąpią na niej konieczne oraz poprawne informacje,
 • mniejsze koszty związane z przetwarzaniem informacji występujących na fakturach,
 • elektroniczne fakturowanie przy zamówieniach publicznych.

Faktura ustrukturyzowana w programie FakturaXL

Wdrożenie ustrukturyzowanych faktur w programie FakturaXL wraz z ich importem bezpośrednio na rządową Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest już faktem. Jak zwykle nasze rozwiązania są kompleksowe i maksymalnie zautomatyzowane co pozwala wygodnie i szybko wystawić e-fakturę i przesłać do PEF.

Po wystawieniu faktury pod przyciskiem "Inne opcje" znaleźć można "Pobierz ustrukturyzowaną fakturę". Efektem jest pobranie gotowego pliku XML z fakturą, który można zaimportować na platformę PEF.

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-07
Data publikacji: 2019-04-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU