Przedsiębiorcy mogą nie tylko prowadzić działalność w zakresie działalności bukmacherskiej, ale mogą również typować wyniki zakładów. Czy przedsiębiorca powinien rozliczyć przychód uzyskany z samodzielnie typowanych wyników i doliczyć go do przychodu z działalności? podatek firmy od zakladow bukmacherskich

Wygrana u bukmachera, a przychód

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT zawiera zapis mówiący, że od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach oraz zakładach wzajemnych bądź nagród związanych ze sprzedażą premiową jakie zostały uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierany jest podatek w wysokości 10% od wygranej lub od nagrody. Podatek realizowany jest bez pomniejszania przychodów o koszty uzyskania. Przychodów uzyskanych z wygranej z zakładów bukmacherskich nie łączy się z innymi przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, ponieważ są to dwa różne źródła przychodów. 

Natomiast z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT wynika, że płatnicy wypłacający nagrody mają obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat bądź stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych jakie zostały określone w art. 30 ust. 1 pkt 2. Oznacza to, że osoba fizyczna po wygranej w zakładzie bukmacherskim otrzymuje wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o należny podatek (10% wygranej). Podatku od wygranej nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym, jeżeli został pobrany przez płatnika.

Niektóre wygrane zwolnione są z poboru podatku. Należą do nich:
  • gry liczbowe, loterie pieniężne, gry telebingo, zakłady wzajemne, loterie promocyjne, loterie audioteksowe i loterie fantowe pod warunkiem, że jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł
  • gry na automatach, gry w karty, gry w kości, gry cylindryczne, gry bingo pieniężne i gry bingo fantowe
organizowane i prowadzone przez podmiot posiadający uprawnienia zgodnie z przepisami o grach hazardowych, które obowiązują w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG. 

Za zakłady wzajemne uważa się zakłady zawierane o wygrane pieniężne lub rzeczowe, które polegają na:
  • odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, gdzie uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory
  • odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń również zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego pomiędzy przyjmującym zakład, a osobą wpłacającą stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - zakłady bukmacherskie. 
Jeżeli wysokość wygranej w zakładach wzajemnych nie przekracza jednorazowo wartości 2 280 zł, to uzyskany przychód zwolniony jest z zapłaty podatku. 

Z kolei zdarzenia wirtualne, to zdarzenia aktywowane za pomocą komputera, które dotyczą współzawodnictwa sportowego ludzi lub zwierząt. 

Wygrane u bukmachera, a przychód przedsiębiorcy

Jeżeli przedsiębiorca, który zawodowo zajmuje się typowaniem wyników zakładów wzajemnych wygra określoną kwotę w zakładach wzajemnych, to powinien zaliczyć wygraną do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2006 roku, nr II FSK 304/05, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ma zastosowanie do wszystkich uzyskanych nagród mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą jak i tych, które nie mają takiego związku. Dochód jaki przedsiębiorca uzyska z zakładów bukmacherskich jest dla niego przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%

Podsumowanie

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może uzyskiwać przychód z wygranych u bukmachera i zastosować w stosunku do nich zryczałtowany podatek dochodowy 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Data publikacji: 2022-09-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU