Obecnie przelewy między rachunkami i bankami są codziennością. Pieniądze przesyłane są nie tylko pomiędzy rachunkami w bankach krajowych, ale również umiejscowionych w innych krajach, pod warunkiem, że należą one do systemu SWIFT. przelew swift

Czym jest SWIFT? 

SWIFT jest międzynarodowym systemem pozwalającym na wymianę informacji pomiędzy instytucjami finansowymi z różnych krajów należącymi do systemu SWIFT. Nazwa SWIFT, to skrót od organizacji powstałej w 1973 roku. Pochodzi od nazwy Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jest to pewien rodzaj przelewu zagranicznego dokonywanego prawie we wszystkich walutach obcych z wyłączeniem EURO. 

Dzięki SWIFT możliwy jest transfer pieniędzy w jednej walucie do jednostki, która posługuje się inną walutą. Oznacza to, że przykładowo możliwa jest zapłata w polskich złotych za towar, którego cena została określona w dolarach lub innej walucie zakupiony w internetowym sklepie zagranicznym. Warunkiem jest, aby rachunek bankowy odbiorcy znajdował się w banku należącym do SWIFT. 

Każda instytucja finansowa, czy bank musi posiadać własny, unikalny kod SWIFT, który będzie ją identyfikował. Kod składa się z 8 lub 11 znaków (cyfry i litery), które odpowiednio oznaczają: państwo, lokalizację danej instytucji, identyfikator. 
Niektóre państwa stosują kod BIC (Bank Identifier Code). Jest to odpowiednik kodu SWIFT pełniący identyczną rolę co SWIFT. 

Dla kogo przelewy SWIFT?

Wśród instytucji obsługiwanych przez SWIFT znajdują się głównie banki, domy maklerskie oraz giełdy. Obecnie system działa prawie we wszystkich krajach na całym świecie. Ze względu na swoją dostępność jest najczęściej stosowanym rodzajem przelewu zagranicznego w obrocie międzynarodowym. Przelewy zagraniczne za pomocą systemu SWIFT mogą wykonywać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Warunkiem jest, aby bank nadawcy i odbiorcy należał do systemu SWIFT. 

Przelew SWIFT

Aby zrealizować zagraniczny przelew za pomocą SWIFT należy najpierw wypełnić formularz podając w nim potrzebne dane, takie jak:
  • dane odbiorcy z nazwą i adresem
  • numer konta bankowego odbiorcy (IBAN)
  • kod BIC/SWIFT przypisany do banku odbiorcy
  • kwotę przelewu
  • walutę przelewu
  • tytuł płatności.

Koszt przelewu SWIFT

Na koszt przelewu SWIFT składa się prowizja i koszt przewalutowania oraz koszt odbierania przelewów (stosowany tylko w niektórych krajach). Opłatę prowizyjną pobierają nie wszystkie banki. Wszelkie koszty jakie wiążą się z przelewem wskazane są na stronach internetowych poszczególnych banków. Zwykle przy wyższych kwotach przelewów, opłaty są niższe. Z reguły banki mają ustaloną maksymalną wartość ponoszonych opłat. W Polsce nie przekraczają one kwoty 250 zł (przelewy zlecane w trybie standardowym).

Koszty przelewu SWIFT może pokryć:
  • nadawca (stosuje się oznaczenie – OUR)
  • odbiorca (stosuje się oznaczenie – BEN)
  • nadawca oraz odbiorca (stosuje się oznaczenie – SHA). 
Osobę, która będzie ponosiła koszty opłat należy wybrać jeszcze przed realizacją przelewu. Przy wyborze opcji podzielnej pomiędzy odbiorcę, a nadawcę, zazwyczaj koszty prowizji swojego banku pokrywa nadawca, a odbiorca płaci pozostałe opłaty. 

Czas realizacji przelewu SWIFT

Przelew SWIFT przeważnie realizowany jest do 3 dni roboczych. Czas realizacji może zostać skrócony przez wybór opcji expres. Jednak trzeba za nią zapłacić. 

Transakcje w EURO – jaki rodzaj przelewu?  

Transakcje za pomocą SWIFT mogą być realizowane w dowolnej walucie do dowolnego banku na świecie. Ważne, aby należał do systemu SWIFT. Przelewy w EURO dokonywane są w systemie SEPA (Single Euro Payments Area) dostępnym jedynie do realizacji przez banki znajdujące się na terenie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, Monako i San Marino.


Data publikacji: 2022-08-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU