W niektórych okolicznościach istnieje możliwość zaliczenia podatku do kosztów uzyskania przychodu w firmie. podatek w kosztach firmy

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Dokumentem zakupowym dla przedsiębiorcy kupującego używany pojazd samochodowy od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest umowa kupna-sprzedaży. Przedsiębiorca jako nabywca ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku zakupu używanego samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynosi on 2% od wartości pojazdu. Przykładowo od kwoty 30 000 zł zapłaconej za samochód, do US należy odprowadzić podatek w wysokości 600 zł. Kwota ta ma wpływ na wartość początkową pojazdu wprowadzanego do majątku firmy. Odpisy amortyzacyjne będą naliczane od kwoty 30 600 zł. W ten sposób podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje zaliczony do kosztów firmowych. 

Użytkowanie nieruchomości, a odliczenie

W przypadku użytkowania nieruchomości, podatek od nieruchomości ujmowany jest bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Tak samo jak podatek od środków transportu stanowiących środek trwały. Do kosztów mogą być zaliczone jedynie podatki, które zostały faktycznie opłacone. 

Czy VAT może zmniejszyć podatek dochodowy?

W niektórych przypadkach do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także podatek VAT. Sytuacja ta dotyczy podatników zwolnionych z VAT, którzy mają prawo wartość zakupionych do działalności gospodarczej towarów/usług ująć w kwocie brutto.

W wyjątkowych sytuacjach również czynni podatnicy VAT mogą zaliczyć VAT do kosztów firmowych. Dotyczy to wydatków ponoszonych w związku ze świadczeniem usług hotelowych lub gastronomicznych. Czynni podatnicy VAT nie mogą z faktury VAT za hotel lub usługę gastronomiczną odliczyć VAT-u, a co za tym idzie w kosztach uzyskania przychodu ujmują wartość z faktury w kwocie brutto.


Data publikacji: 2022-06-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU