Ustawa z dnia 1 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców bądź innych przepisów szczególnych, którzy w 2023 roku regulowali tzw. mały ZUS plus na korzystanie z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy. Przepisy obowiązują od 1 sierpnia 2023 roku. To ogromna pomoc dla przedsiębiorców, dlatego zmiany spotkały się ze sporą aprobatą. W niniejszej publikacji przedstawiamy szczegóły dotyczące zmian. jak przedłuzyc mały zus o 12 miesiecy

Mały ZUS plus został wydłużony o 12 miesięcy. Informacja została podana do opinii społeczeństwa 31 lipca 2023 roku na stronie internetowej ZUS-u.

Przedłużenie małego ZUS plus o 12 miesięcy nie wymaga dodatkowego zgłoszenia dla następujących osób:
  • w sierpniu 2023 roku nie ukończyły 36 miesięcy rozliczania się na zasadach małego ZUS plus,
  • w lipcu 2023 ukończyły 36 miesięcy rozliczania się na zasadach małego ZUS plus.
PRZYKŁAD 1
W 2022 roku przedsiębiorca dołączył do małego ZUS plus. Do wyznaczonego przez ustawodawcę terminu, czyli 31 lipca 2023 roku minęło 19 miesięcy korzystania z ulgi. Oznacza to, że od 1 sierpnia bez zmian wyznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach wyznaczonych w art. 18c ustawy systemowej. Przedsiębiorca może korzystać z ulgi przez kolejne 17 miesięcy i dodatkowe 12 miesięcy, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę. W praktyce okres ulgi będzie obowiązywał w 2024 i następnych latach, z zastrzeżeniem, że inne warunki wyznaczone przez ustawodawcę będą przestrzegane.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach małego ZUS plus od 1 sierpnia 2020 roku. Do 31 lipca 2023 minęło 36 miesiące korzystania z ulgi. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku, czyli przez 5 miesięcy będzie zobowiązany do regulowania składek na zasadach, które obowiązywały w 2023 roku. Przedsiębiorca nie ma obowiązku złożyć wizyty w ZUS-ie w celu dodatkowego zgłoszenia kodem 05 90. W ciągu 7 miesięcy liczonych od 1 stycznia 2024 będzie mógł zastosować ulgę, jeżeli spełnia wszystkie warunki ustawodawcy.

Kiedy przedłużenie ulgi wymaga zgłoszenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Jeżeli przedsiębiorca mógł korzystać z ulgi do pierwszej połowy 2023 roku i po upływie tego terminu, został zobligowany do zmiany kodu ubezpieczenia na 05 10 albo 05 12 może skorzystać z ulgi, pod warunkiem że ponownie zgłosi się do ubezpieczeń z kodem 05 90 lub 05 92.

Do ZUS-u muszą trafić następujące dokumenty:
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 lub 05 12, gdy przedsiębiorca kontynuuje działalność, którą prowadził w 2023 roku,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA), a dla osób objętych jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od 05 90 lub 05 92 (kod 05 92 dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

W celu zastosowania ulgi, niezbędne jest dostarczenie wymaganych dokumentów do ZUS-u w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

PRZYKŁAD 3
1 czerwca 2020 roku przedsiębiorca przystąpił do małego ZUS plus. 31 maja 2023 roku minęło 36 miesięcy korzystania z ulgi, co oznacza, że od 1 czerwca jest zobowiązany do regulowania składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 4161 zł. Gdy przedsiębiorca zgłosi się do ZUS z kompletem dokumentów (kod 05 90) we wrześniu, uzyska prawo do kolejnych 12 miesięcy ulgi, które zaczną obowiązywać od 1 października 2023 roku.

W zgłoszeniu nie może zabraknąć daty podlegania ubezpieczeniom, czyli od 1 października 2023 roku. Nie ma przeciwwskazań, aby w 2024 roku i kolejnych latach także skorzystać z ulgi, jeżeli spełnione zostaną również pozostałe warunki.

PRZYKŁAD 4
Od marca 2020 roku przedsiębiorca korzysta z ulgi, czyli 28 lutego 2023 upłynęło 36 miesięcy wyznaczonych przez ustawodawcę. Od 1 marca 2023 jest zobowiązany do regulowania ubezpieczenia społecznego na zasadach ogólnych wyznaczonych w art. 18 ust. 8 ustawy systemowej. Aby skorzystać z ulgi na ZUS, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia z kodem 05 90 do 31 grudnia.

Przedsiębiorcy, którzy od pierwszej połowy 2023 roku nie korzystają z małego ZUS plus i nie prowadzą już działalności gospodarczej, także mają prawo zastosować przedłużenie ulgi. W tym celu trzeba zgłosić się do ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba mieć świadomość, że ta grupa osób nie musi przestrzegać terminu 31 grudnia, mogą zgłosić się do zakładu także po jej upływie.

Osoby zgłaszające się do ZUS-u z kodem 05 90 albo 05 92 ze względu na możliwość wykorzystania dodatkowych 12 miesięcy ulgi nie są zobowiązane ponownie składać dokument ZUS DRA cz. II, albo ZUS RCA cz. II.


Data publikacji: 2023-11-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU