Sprzedaż złomu powinna być udokumentowana fakturą. W tym przypadku faktura sprzedaży wystawiona przez sprzedawcę złomu jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym dostawę złomu. faktura za sprzedaz złomu

Sprzedaż złomu – zasady wystawiania faktur od 1.11.2019 roku

Od 1 listopada 2019 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Od tego dnia wszystkie transakcje dotyczące zakupu lub sprzedaży złomu muszą być dokumentowane fakturami na zasadach ogólnych

Do 31 października 2019 roku obowiązywały zasady, zgodnie z którymi faktura na sprzedaż złomu była wystawiana z oznaczeniem „odwrotne obciążenie”. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności spowodowało, że na sprzedawcę złomu będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub na inny podmiot gospodarczy został nałożony obowiązek dokumentowania zakupu złomu, fakturą sprzedaży zawierającą oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca po otrzymaniu takiej faktury zobowiązany jest do uregulowania płatności z zastosowaniem split payment. 

Handel złomem – rozliczenie VAT

Faktura dokumentująca zakup złomu wystawiona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zobowiązuje nabywcę do uregulowania zobowiązania z faktury ze wskazaniem dwóch kwot: wartości brutto i kwoty VAT. Na firmowy rachunek bankowy sprzedawcy trafi kwota netto, a na specjalny rachunek VAT, kwota podatku VAT. 

Faktura za złom – kwota płatności w split payment

Mechanizm podzielonej płatności muszą stosować podatnicy zajmujący się sprzedażą produktów i towarów z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Jedną z wymienionych pozycji w załączniku jest złom. Sprzedawcy złomu przy wystawianiu faktury na zasadach ogólnych ze stawką 23% i kwotą powyżej 15 000 zł mają obowiązek dodania na dokumencie zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. Brak zapisu na dokumencie może spowodować sankcje w podatku VAT lub karno-skarbowe. Przy fakturze wystawionej na kwotę poniżej 15 000 zł zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne.

Jak wystawić fakturę za złom w programie FakturaXL?

Fakturę za sprzedaż złomu wystawia się na druku Faktura VAT. Istotne, aby pojawił się na niej zapis o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli przekracza ona kwotę 15 tys złotych. Aby zapis taki się widniał na wydruku, należy podczas wystawiania faktury zaznaczyć opcję “Zastosuj mechanizm podzielonej płatności
mechanizm podzielonej płatności
Pole to znajduje się w dolnej części formularza faktury, a jego zaznaczenie powoduje pojawienie się obowiązkowego zapisu pod numerem konta.

Przykład faktury z mechanizmem podzielonej płatności:
mechanizm podzielonej płatności na fakturze

Dodatkowo program domyślnie automatycznie poinformuje, gdy wystawiana faktura vat za sprzedaż złomu jest na kwotę powyżej 15 tys. brutto i nie ma włączonej opcji “Zastosuj mechanizm podzielonej płatności“.
komunikat informujący o braku MPP

Jak widać cały proces jest bardzo prosty i jest podobny do wystawienia zwykłej faktury vat.


Data publikacji: 2021-10-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU