Obecnie żywotność wielu produktów nie jest zbyt długa, dlatego dość często jesteśmy zmuszeni do zakupu nowych urządzeń, a stare po prostu wyrzucamy. W ten sposób rosną ilości złomu, które gdzieś trzeba składować. Czy otworzenie punktu skupu złomu będzie dobrym pomysłem i czy można na tym zarobić? Jak otworzyć skup złomu? skup zlomu

Uzyskanie zezwolenia na otwarcie skupu złomu

Na początku należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ punkt skupu złomu może znajdować się jedynie w miejscu, w którym przewidywane jest zagospodarowanie przemysłowe lub usługowe. Zezwolenie nie zostanie wydane jeżeli punkt miałby znajdować się na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową. Po otrzymaniu informacji o planie zagospodarowania przestrzennego terenu należy w gminie uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację. W tym celu urząd gminy występuje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do miejscowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Koszt uzyskania zezwolenia waha się w granicach od 6 000 zł do 12 000 zł. Termin na jego wydanie to czas od 3 do 6 miesięcy.

Rejestracja w CEIDG i zgłoszenie do ZUS

Po uzyskaniu decyzji należy zarejestrować działalność w systemie CEIDG. W tym celu potrzebne będą takie dane, jak: Przedsiębiorca powinien zgłosić założoną firmę do ZUS-u w terminie 7 dni. Zgłoszenie płatnika do ubezpieczenia dokonuje się na wniosku CEIDG-1. W przypadku kiedy przedsiębiorca zatrudnia jedynie siebie samego i uzyskuje dochód tylko z działalności, to składa w ZUS-ie wypełniony druk ZUS ZUA. W innym przypadku wypełnia formularz ZUS ZZA
Z kolei do Urzędu Skarbowego należy zgłosić firmę, która będzie prowadziła działalność w formie spółki cywilnej

Pieczątka i konto w banku

Przedsiębiorca może, ale nie ma takiego obowiązku wyrobić sobie pieczątkę, która może okazać się dość wygodną opcją. Następnie należy otworzyć konto w banku. Aby otworzyć rachunek firmowy potrzebny jest wpis do ewidencji działalności, pieczątka (opcjonalnie), umowa spółki cywilnej (jeżeli została utworzona). Utworzony numer konta bankowego należy podać w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie. Wystarczy dokonać aktualizacji danych firmy w CEIDG. 

Uzyskanie pozwolenia na zbieranie odpadów i transport złomu

Pozwolenie na składowanie i transport złomu jest kolejnym krokiem jaki należy wykonać otwierając skup złomu. Po wydanie pozwolenia należy udać się do starostwa lub urzędu miasta. Urząd powinien wydać zezwolenie w terminie od 1 do 2 miesięcy.  
Jeżeli przedsiębiorca będzie posiadał aktualną decyzję zatwierdzającą Program Gospodarowania Odpadami Niebezpiecznymi, to nie musi występować o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. Wystarczy, że dokona zgłoszenia do rejestru zbierania odpadów do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (miejsce zbiórki odpadów) oraz zgłoszenie do rejestru transportu odpadów jaki prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. 

Pozwolenie wydawane jest na wniosek i powinno zawierać:
 • numer NIP oraz REGON przedsiębiorcy, jeżeli zostały mu nadane
 • wyszczególnienie rodzaju odpadów przewidywanych do zbierania
 • oznaczenie miejsca zbierania i składowania odpadów
 • szczegółowy opis stosowanej metody zbierania odpadów, przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych, które pozwolą porządnie wykonywać zbieranie odpadów
 • oznaczenie przewidywanego czasu wykonywania działalności
 • opis czynności jakie będą wykonywane po zakończeniu działalności. 
Do wniosku należy dołączyć:
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, o których mowa jest w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 • tytuł prawny do terenu, na którym będą magazynowane odpady
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 650 zł. 

Przewóz złomu – zakup samochodu i uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Aby móc przewozić zebrane odpady potrzebny jest odpowiedni pojazd. Koszt zakupu jednego takiego samochodu to ok. 15 000 zł. Do każdego pojazdu wymagane jest posiadanie osobnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wypis zezwolenia musi na stałe znajdować się w samochodzie. Koszt jego wydania to 11% opłaty będącej podstawą do obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia. Aby otrzymać takie zezwolenie należy najpierw pobrać wypis z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przewoźnika (koszt. ok 30 zł). Niektóre urzędy wymagają jedynie przedstawienia oświadczenia. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika należy złożyć w Wydziale Komunikacji Starostwa lub w Urzędzie Miasta. Koszt jego wydania to ok. 1 000 zł. Urząd wydaje zezwolenie w terminie do 90 dni od momentu złożenia wniosku. 

Skup złomu – wybór odpowiedniego lokalu

Dobrym rozwiązaniem wydaje się być posiadanie większego lokalu, w którym będzie możliwe składowanie zebranego złomu z wydzielonym małym pokojem służącym do pracy i zarazem będącym pomieszczeniem socjalnym. Należy również pomyśleć o zakupie wagi najazdowej przemysłowej. Jej zakup to wydatek ok. 6 000 zł. Z kolei waga, która będzie wyposażeniem samochodu, do którego będzie ładowany zebrany z terenu złom, to wydatek ok. 3 000 zł. 

Zatrudnienie pracowników

Z reguły prowadzenie działalności jaką jest skup złomu wymaga zatrudnienia chociażby jednego pracownika. Koszt zatrudnienia pracownika może wynieść ok. 3 000 zł w miesiącu. Natomiast miesięczne koszty prowadzenia firmy to ok. 1 000 zł

Przykładowe ceny obowiązujące na skupach złomu

Ceny złomu różnych metali w skupie zależą od punktu skupu i mogą zmieniać się w czasie. Poniżej przykładowe ceny:  
 • miedź – 18 zł/kg
 • aluminium – 4 zł/kg
 • stal nierdzewna – 3,30 zł/kg
 • cynk – 3 zł/kg
 • mosiądz – 11 zł/kg
 • puszki – 3 zł/kg.

Skup innych materiałów niż złom

Mając skup złomu warto pomyśleć o zbieraniu innych materiałów zalegających w gospodarstwach domowych, jak np.: sprzęt AGD lub inny. Wszystko zależy od pomysłów jakie będzie miał przedsiębiorca prowadzący skup złomu. 

Założenie strony internetowej

W obecnych czasach warto mieć własną stronę internetową. Koszt jej wykonania to wydatek ok. od 500 zł do 2000 zł. Do tej kwoty należy doliczyć opłatę za serwer, ok. 100 zł.


Data publikacji: 2021-05-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Tadeusz
24 Luty 2023

To wszystko co piszecie jest nieprawdą.
W Łodzi to tak nie działa.
Od momentu podjęcia decyzji o skupie złomu w styczniu 2020 roku mija już trzy lata i mimo posiadania wszystkich dokumentów / wszystkie pozytywne/ UMŁ Departament Ekologii i Klimatu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Łodzi do chwili obecne cały czas uchyla się od wydania decyzji wymyślając co chwila nowe zastrzeżenia i odwleka sprawę w nieskończoność mając w nosie przepisy zawarte w Dzienniku Ustaw dotyczących trybu wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 
Maciejko
01 Kwiecień 2024

problemem nie jest odwlekanie i wymyślanie czegoś przez urząd... problemem jest korupcja - znajomości itp. skupy złomu są o tyle problematyczne że na tym idzie zarobić potężne pieniądze i dlatego urzędnicy informują innych właściceli takich firm o tym że ktoś chce otworzyć firmę ze skupem złomu. Urzędnicy biorą w łapę żeby takie decyzje odwlekać. itd itd. i tak w kółko macieja