Nowa struktura pliku JPK, która obowiązuje od 1 października 2020 roku wprowadza wiele zmian. Jedną z nich jest obowiązek oznaczania transakcji w części ewidencyjnej JPK, odpowiednimi kodami GTU. Jakich transakcji dotyczy kod GTU-8? kod GTU 8 dla metali

Kod GTU-8 – kiedy się go stosuje?

Z dniem 1 października 2020 roku, czynni podatnicy VAT mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą oznaczeń GTU, które muszą być wykazywane w nowej strukturze pliku JPK_V7 i JPK_V7K. 
Jednym z takich kodów jest nowo wprowadzony symbol GTU-8, który należy stosować w przypadku dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika do ustawy o VAT.

Kod GTU-8 musi być zawarty w ewidencji sprzedaży, jeżeli podatnik sprzedaje niżej wymienione towary:
 • wyroby z metali szlachetnych (złom) lub z udziałem tych metali wymienionych w załączniku 12, w tym:
  • antyki o wieku przekraczającym 100 lat (tylko biżuteria artystyczna)
  • materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów, formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, obrobiona i nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
  • stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych
 • wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 • kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane z pozostałej stali stopowej
 • pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • aluminium nieobrobione plastycznie
 • pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 • biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.
PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie wytwarzania wyrobów jubilerskich ze srebra. Tworzy biżuterię (kolczyki i pierścionki). 15 października 2020 roku sprzedał zestaw wytworzonych wyrobów jubilerskich na rzecz pewnej firmy. Czy musi oznaczyć sprzedaż kodem GTU-8?
Odpowiedź:
Tak musi, ponieważ sprzedaż miała miejsce po 1 października 2020 roku.

Dokumentowanie sprzedaży z nowym kodem GTU-8

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT muszą obowiązkowo w ewidencji sprzedaży stosować kody GTU o ile wykonywane transakcje są nimi objęte. Kodów GTU od 1 do 13 nie trzeba umieszczać na wystawianych fakturach sprzedaży. 

PRZYKŁAD 2
Firma zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych. We wrześniu 2020 roku sprzedała pręty ciągnione na zimno. Faktura zostanie wystawiona dopiero w październiku 2020 roku. Czy sprzedaż należy oznaczyć kodem GTU-8?
Odpowiedź:
W tym przypadku firma nie ma obowiązku oznaczania kodem GTU-8, ponieważ obowiązek podatkowy powstał we wrześniu, a w tym czasie nie było obowiązku stosowania kodów GTU. Firma musi wykazać sprzedaż w deklaracji VAT i JPK_VAT za miesiąc wrzesień. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca posiada firmę zajmującą się skupem wyrobów metali szlachetnych. 23 października przedsiębiorca dokonał dostawy złota na rzecz innej firmy. Faktura do transakcji zostanie wystawiona w listopadzie 2020 roku. Czy transakcja musi być oznaczona kodem GTU?
Odpowiedź:
Tak. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstał w październiku 2020 roku, czyli w okresie kiedy już obowiązywała nowa struktura JPK. 

PRZYKŁAD 4
Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi transportowe i dodatkowo zajmuje się sprzedażą arkuszy żeberkowanych ze stali niestopowej. 4 października wykonał usługę transportową na rzecz pewnej firmy. Dodatkowo firma zakupiła jeszcze arkusze żeberkowane. Przedsiębiorca wystawił jedną fakturę sprzedaży (usługa transportowa i zakup towarów). Który kod GTU powinien zastosować do oznaczenia sprzedaży?
Odpowiedź:
Jeżeli przedsiębiorca dokonał sprzedaży towarów i jednocześnie świadczył usługę transportową na rzecz tego samego podmiotu, to w ewidencji sprzedaży powinien taką transakcję oznaczyć dwoma kodami, GTU-8 i GTU-13.

Korekta faktury dotyczącej transakcji oznaczonej kodem GTU-8

Zmiany wprowadzone w związku z wejściem w życie nowego JPK_V7 dotyczą również faktur korygujących wystawionych po okresie wprowadzenia nowej struktury JPK lub gdy odbiór korekty miał miejsce po 30 września 2020 roku, bądź korekta dotyczyła transakcji objętych kodem GTU-8.

Korekta faktur sprzedaży w nowym JPK_V7 powinna przedstawiać się następująco: 
 • Faktura pierwotna została oznaczona kodem GTU, a faktura korygująca została wystawiona do towaru lub usługi nieobjętej oznaczeniem GTU
  W takiej sytuacji faktura korygująca nie powinna zostać oznaczona kodem GTU. 
 • Faktura pierwotna nie dokumentuje sprzedaży towarów i usług objętych kodem GTU, a faktura korygująca poprawia towar lub usługę nieobjętą kodem GTU
  W takiej sytuacji faktura pierwotna i korygująca nie powinny być oznaczone kodem GTU
 • Faktura pierwotna została wystawiona na towary lub usługi oznaczone symbolem GTU, a faktura korygująca poprawia błędy związane z dostawą towarów lub usługami objętymi oznaczeniami GTU
  Jeżeli korekta dotyczy towarów lub usług oznaczonych obowiązkowym symbolem GTU, to faktura korygująca także musi posiadać takie oznaczenie.
 • Faktura pierwotna zawiera towary lub usługi niepodlegające oznaczeniu kodem GTU, a faktura korygująca poprawia błędy związane z towarami lub usługami objętymi kodem GTU
  W tej sytuacji kiedy podatnik wymienia towar nieoznaczony symbolem GTU na towar, który wymaga obowiązkowego oznaczenia GTU, to wystawiona faktura korygująca powinna posiadać oznaczenie GTU w pliku JPK.
PRZYKŁAD 5
Przedsiębiorca w październiku sprzedał profile ze stali niestopowej oraz rury ze szwem. Do transakcji została wystawiona faktura sprzedaży z kodem GTU-8. W tym samym miesiącu, klient zwrócił rury, dlatego też przedsiębiorca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą. Czy na korekcie powinno znaleźć się oznaczenie kodem GTU-8?
Odpowiedź:
Korekta nie powinna być ujęta w nowym JPK_V7 z oznaczeniem symbolem GTU-8, gdyż nie dotyczy ona produktów objętych powyższym kodem. 

PRZYKŁAD 6
Podatnik prowadzi sklep internetowy z wyrobami jubilerskimi i akcesoriami do pielęgnacji oraz upiększania paznokci. W październiku sprzedał produkty do manicure, w tym także lakiery do paznokci. Faktura nie została oznaczona symbolem GTU-8. W następnym miesiącu klient wymienił zakupiony towar na wyroby jubilerskie. Czy faktura korygująca musi być oznaczona kodem GTU-8?
Odpowiedź:
Tak, ponieważ nastąpiła wymiana na produkty objęte obowiązkowym oznaczeniem kodem GTU-8.

Kod GTU-8, a mechanizm podzielonej płatności

Podatnicy dokumentując sprzedaż mają obowiązek umieszczać na niektórych dokumentach inne, dodatkowe oznaczenia. Jednym z nich jest „MPP”, czyli mechanizm podzielonej płatności, który dotyczy transakcji typu B2B o wartości przekraczającej 15 000 zł oraz towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT, jak np.:
 • wyroby płaskie walcowane na gorąco
 • wyroby płaskie walcowane na zimno
 • drut ciągniony na zimno ze stali niestopowej.
Taka sprzedaż powinna być oznaczona kodem GTU-8 i dodatkowo symbolem „MPP”. 

PRZYKŁAD 7
Pani Ola sprzedała biżuterię ze złota i srebra na rzecz innej firmy. Transakcja opiewała na kwotę 16 500 zł. Sprzedaż miała miejsce 12 października 2020 roku. W jaki sposób powinna oznaczyć transakcję?
Odpowiedź:
Sprzedane towary zostały zawarte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a dodatkowo wartość transakcji przekroczyła kwotę 15 000 zł, to dokonaną transakcję musi oznaczyć kodem GTU-8 i dodatkowo symbolem „MPP”, a na fakturze powinna umieścić adnotację: „mechanizm podzielonej płatności”.

Sprzedaż na kasie fiskalnej, a kod GTU-8

W przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej nie ma obowiązku umieszczania kodu GTU-8. Spowodowane to jest tym, że symbole GTU stosuje się jedynie w przypadku transakcji dokumentowanych fakturą VAT. Przychód ewidencjonowany na kasie fiskalnej w nowym pliku JPK_V7 oznacza się symbolem „RO”.

Przeczytaj też: Jak oznaczyć produkty kodami GTU-8 w programie Faktura XL


Data publikacji: 2020-10-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
PAULINA
07 Grudzień 2022

Czy profile i rury zamknięte stalowe nie podlegają GTU 8?
A blacha kawałkowa stalowa podlega pod GTU 8?

Pytający
18 Listopad 2020

witam!
czy rury ze stali nierdzewnej i inne małe elementy należy oznaczać kodem GTU_8?

 
Faktura XL
19 Listopad 2020

Rury, przewody rurowe, żelazostopy, granulki i proszek z surówki NIE PODLEGAJĄ oznaczeniu kodem GTU-8.

Ciekawy
29 Październik 2020

Czy stal nierdzewną możemy zakwalifikować jako stal stopową?

jan
15 Październik 2020

Czy oznaczenie kodem GTU08 dotyczy: wyrobów z miedzi i jej stopów w postaci blach, prętów, rur, a także aluminium i jego stopów w postaci j.w.? Jakoś nie bardzo to wynika z opisu. Jeżeli należy stosować inny kod - proszę o informację

 
Faktura XL
15 Październik 2020

GTU nie podlegają między innymi: cyna, cynk, miedź i ołów. Niezależnie czy są one walcowane, w granulacie czy proszku.

Ponad to wyroby gotowe, do których wykorzystane zostały elementy objęte GTU_08 NIE PODLEGAJĄ oznaczeniu tym kodem GTU. Jedynie dostawa tych metali jako produktu / towaru podlega oznaczeniu kodem GTU-8. Po wykorzystaniu ich do produkcji lub wykonania ostatecznego towaru, przestaje obowiązywać obowiązek oznaczania GTU. Dotyczy to też produktów w całości składających się z danego rodzaju metalu (np po oznaczonej GTU dostawie wyrobu płaskiego ze stali dochodzi do wykorzystania go do produkcji śrub – nie będą one już oznaczane GTU).