W działalności czasami zdarzają się sytuacje kiedy przedsiębiorca znajduje zaległą fakturę kosztową. Co powinien zrobić w takiej sytuacji? Czy może ją zaksięgować w kolejnym okresie rozliczeniowym? ksiegowanie faktury z poprzedniego miesiaca

Księgowanie faktur kosztowych w podatku VAT 

Podatek VAT od poniesionych wydatków w działalności mają prawo odliczać przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Prawo do odliczenia powstaje w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o podatku VAT) lub zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy w jednym z 3 następnych okresów rozliczeniowych (miesięczne rozliczanie VAT) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (rozliczanie kwartalne).  

Rozliczanie zaległej faktury, a podatek dochodowy 

Faktury zakupowe z poprzednich okresów rozliczeniowych księguje się w zależności od wybranej metody rozliczania kosztów. Znane są dwie metody: 
  • kasowa, czyli uproszczona
  • memoriałowa
W działalności koszty uzyskania przychodu dzielą się na: 
  • koszty bezpośrednie, czyli takie, które mają bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu w działalności, jak np. zakup materiałów podstawowych, czy towarów handlowych 
  • koszty pośrednie, czyli takie, które nie są bezpośrednio związane z przychodem, jak np. czynsz najmu biura, zapłata za media. 
Jeżeli podatnik wybierze metodę księgowania kasową, to nie musi dzielić kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Wszystkie wydatki ujmuje w dacie ich poniesienia, a więc w dacie wystawienia faktury zakupowej.  

Przy metodzie memoriałowej koszty muszą zostać podzielone na bezpośrednie i pośrednie. Koszty pośrednie ujmowane są tak samo jak przy metodzie kasowej, czyli w całości w dacie wystawienia faktury, ale tylko wtedy kiedy dotyczą jednego roku podatkowego. W przypadku kiedy odnoszą się do okresu przypadającego na przełom roku podatkowego, to trzeba je podzielić proporcjonalnie i przyporządkować do okresów, których dotyczą. Tak więc koszty bezpośrednie ujmuje się proporcjonalnie w roku, w którym podatnik osiągnął przychody im odpowiadające.  

Przykłady 


PRZYKŁAD 1  
Podatnik wybrał miesięczny okres rozliczeniowy podatku VAT. W listopadzie znalazł zaległą fakturę zakupową z miesiąca czerwca. Czy może odliczyć podatek VAT od tej faktury? 

Odpowiedź: 
Może odliczyć podatek VAT w rozliczeniu za czerwiec lub w jednym z 3 następujących po sobie okresów rozliczeniowych, czyli w lipcu, sierpniu lub we wrześniu.  


PRZYKŁAD 2  
Podatnik rozlicza VAT kwartalnie. W sierpniu zauważył, że nie przekazał do rozliczenia faktury VAT z miesiąca marca. Czy będzie mógł odliczyć podatek VAT od tej faktury? 

Odpowiedź: 
Przedsiębiorca może odliczyć VAT od podanej faktury w I kwartale lub w jednym z dwóch następujących po sobie kwartałach, II lub w III.  


PRZYKŁAD 3 
Przedsiębiorca wybrał na rozliczenie metodę kasową. W grudniu, przy porządkowaniu dokumentów znalazł jedną zagubioną fakturę kosztową z lutego tego samego roku. Czy nadal może ją ująć w kosztach firmowych? 

Odpowiedź: 
Przedsiębiorca może zaliczyć poniesiony wydatek udokumentowany fakturą, do kosztów uzyskania przychodów w tym samym roku i tylko w tym roku, w którym faktura została wystawiona.


Data publikacji: 2022-04-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU