Najmniejsi przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i wykonujący samodzielnie pracę szukają sposobów na zmniejszenie kosztów. Jednym z nich może być prowadzenie księgowości internetowej. Nie zawsze muszą to zadanie powierzyć księgowemu lub biuru rachunkowemu. W większości przypadków wystarczy dobry program komputerowy oferujący wiele przydatnych narzędzi do wykorzystania przez przedsiębiorców pracujących samodzielnie. ksiegowosc online firmy

Dla kogo księgowość online?

Niektórzy kojarzą księgowość online jedynie jako rozwiązanie dla firm zatrudniających pracowników. Tymczasem z tego typu oprogramowania mogą korzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podczas zakładania działalności, przyszły przedsiębiorca musi wskazać w zgłoszeniu do CEIDG podmiot, który będzie prowadził mu księgowość. Może wybrać pomiędzy zewnętrznym księgowym, biurem rachunkowym, a samodzielnym prowadzeniem rachunków, np. przy pomocy dostępnych online programów księgowych.

Prowadzenie księgowości internetowej

Obowiązkiem osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest:
  • drukowanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
  • dokonywanie rejestracji podatku VAT, pod warunkiem, że podmiot nie korzysta ze zwolnienia z powodu rodzaju prowadzonej działalności
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
  • składanie deklaracji VAT i odprowadzanie kwoty podatku VAT do właściwego urzędu skarbowego (tylko czynni płatnicy VAT)
  • opłacanie składek na ZUS.


Data publikacji: 2020-05-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU