Wystawianie faktur proforma jest praktykowane przez niektórych przedsiębiorców, którzy wystawiają swoim kontrahentom taki dokument już na początku transakcji. Dopiero później po akceptacji przez klienta (po opłaceniu) wystawiają ostateczną fakturę. ksiegowanie faktury proforma

Czy fakturę proforma należy zaksięgować?

Faktura proforma zawiera takie same elementy co zwykła faktura, ale zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Finansów nie jest dowodem księgowym, dlatego też nie ma obowiązku jej księgowania.

Faktura proforma

pomimo, że posiada takie same elementy co zwykła faktura, to jest jedynie ofertą i służy tylko do przedstawienia oferty lub przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli klient otrzyma taki dokument i zgodzi się z informacjami zawartymi na nim oraz dokona zapłaty, to dopiero wtedy przedsiębiorca może wystawić zwykłą fakturę będącą dowodem księgowym. Oferta w postaci faktury proforma zawiera informacje o transakcji i kwocie do zapłaty. Dokument jest idealnym rozwiązaniem w przypadku kiedy klient najpierw chce zapoznać się z ofertą towaru lub usługi i dopiero po akceptacji warunków chce za nią zapłacić.

Podsumowanie

Faktura proforma jest dla nabywcy jedynie informacją o ofercie, od której nie można odliczyć podatku VAT, ani jej zaksięgować. Proforma nie jest więc dokumentem księgowym, który potwierdza operację gospodarczą możliwą do zaksięgowania. Dopiero po otrzymaniu od sprzedawcy właściwej faktury VAT nabywca może ją zaksięgować i dokonać odliczenia podatku VAT.


Data publikacji: 2020-11-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
beta
28 Czerwiec 2022

Pannie Wojciechu
A oświadczenie Ministerstwa Finansów się nie liczy ?

Wojciech
13 Czerwiec 2022

całkowicie się nie zgadzam z podsumowaniem
za fakturę uznajemy dokument spełniający wymogi Art. 106e. pod. tow. i usł.
Zatem jeżeli na fakturze będzie pisać proforma ale wszystkie wymogi z art Art. 106e. pod. tow. i usł. zostaną spełnione dokument należy uznać za pełna fakturę mimo że pisze proforma.
(przeważnie brak jest tej wiedzy i faktury proforma wystawia się identycznie jak faktury zwykłe co przeważnie skutkuje potraktowaniem jej jak zwykłą fakturę)