Od 1 listopada 2019 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy. Między innymi zmieniły się te dotyczące dostawy towarów i usług z załączników nr: 11, 13 i 14. Główna zmiana to wprowadzenie obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT (MPP), czyli split payment dla niektórych podmiotów po spełnieniu pewnych warunków. Do listopada 2019 r. stosowanie MPP (Mechanizmu Podzielonej Płatności) było dobrowolne.  split payment proforma

Zmiany w split payment od 1 listopada 2019r.

Obowiązkowy split payment dotyczy transakcji o wartości powyżej 15 000 zł. towarów i usług, które zostały zawarte w nowo utworzonym załączniku nr 15 ustawy o VAT. Znalazły się w nim pozycje z załączników nr: 11, 13 i 14 oraz inne towary. 
Dla transakcji poniżej wartości 15 000 zł split payment jest nadal dobrowolny. 

Rozliczenie w VAT faktury zaliczkowej

Faktura zaliczkowa jest dokumentem księgowym, dlatego też powinna być ujęta w rejestrach VAT po stronie kupującego i sprzedającego. 
Fakturę zaliczkową można otrzymać:
1. przed dokonaniem płatności,
2. po dokonaniu płatności. 

Obowiązek podatkowy po stronie sprzedającego powstaje w momencie kiedy otrzyma on zaliczkę (art. 19a ust. 8). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł wystawić fakturę zaliczkową jeszcze przed otrzymaniem wpłaty. 

Art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT mówi, że podatnik ma możliwość wystawienia faktury na 30 dni przed otrzymaniem części lub całości wypłaty. Wystawienie faktury zaliczkowej stanowi pewne ryzyko dla sprzedawcy. Jeżeli faktura nie zostanie opłacona w ciągu 30 dni od jej wystawienia, to taki dokument może być uznany za tzw. „pustą fakturę”, za której wystawienie grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności. 

Rozliczenie faktury zaliczkowej w MPP przed 1 listopada

Przed 1 listopada 2019 r. płatność za fakturę zaliczkową poprzez split payment była możliwa tylko w sytuacji kiedy dokument posiadał numer. W sytuacji kiedy płatność została dokonana przed jej wystawieniem to przedsiębiorca nie mógł zapłacić w MPP z prostego powodu. Po prostu nie posiadał numeru faktury. 

Faktura zaliczkowa split payment po 1 listopada?

Od 1 listopada 2019 r. faktura zaliczkowa może być opłacona z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jednak żeby było to możliwe musi być spełniony warunek: faktura jest wystawiona przed dokonaniem zapłaty. 
Dodany art. 108a ust. 1c zawiera dodatkowy zapis, który pozwala dokonać wpłaty zaliczki w podzielonej płatności nawet jeżeli nie jest znany numer faktury. Wystarczy w polu, w którym powinien znaleźć się nr faktury wpisać wyraz „zaliczka”

Faktura pro-forma, a split payment

Faktura pro forma to inaczej potwierdzenie zawarcia umowy handlowej pomiędzy przedsiębiorcami. Nie jest to dokument księgowy. Nie powoduje żadnych skutków prawnych i podatkowych. W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy nie powinni dokonywać wpłat korzystając z mechanizmu podzielonej płatności na podstawie faktury proforma. 

Jak wystawić fakturę z mechanizmem podzielonej płatności?

W programie FakturaXL podczas wystawiania faktury wystarczy zaznaczyć opcję “Zastosuj mechanizm podzielonej płatności”. Odpowiedni zapis pojawi się na wystawionym dokumencie.
Czytaj więcej: Mechanizm podzielonej płatności na fakturze

Podsumowanie

Od 1 listopada 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące obowiązkowego split payment. Od teraz wszystkie płatności za towary i usługi z załącznika nr 15, których wartość przekracza 15 000 zł obejmuje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Nie ma tu znaczenia czy płatność zostanie dokonana na podstawie faktury zaliczkowej, czy też w formie zaliczki bez faktury.


Data publikacji: 2019-11-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU