Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą ma możliwość pomniejszenia uzyskanych przychodów o poniesione koszty i w ten sposób może obniżyć kwotę podatku odprowadzaną do urzędu skarbowego. Czy wydatki poniesione na zakup materiałów reklamowych również mogą stanowić koszt uzyskania przychodów? materialy reklamowe w kosztach firmy

Co to są koszty uzyskania przychodów?

Przez koszty uzyskania przychodów należy rozumieć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła. Przychód jaki przedsiębiorca uzyskuje w prowadzonej działalności pomniejszany jest o wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób wylicza się dochód. Dochód po odliczeniach, głównie składek na ZUS stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Zakup materiałów reklamowych – czy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami nie wszystkie wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W ustawie o podatku dochodowym znajduje się lista wydatków, które pomimo, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła nie stanowią kosztów uzyskania. Zaliczają się do nich między innymi wydatki na reprezentację lub na potrzeby osobiste podatnika. Wykaz powyższych wydatków, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów zawiera art. 16 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. W przepisach brak jest wskazania, że zakup materiałów reklamowych nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Brak jednak jest jednoznacznego wyjaśnienia czym jest reklama, a co się z tym wiąże ani określenia rodzaju wydatków, które mogą zostać uznane za reklamę. 

Reklama – definicja

W słowniku języka polskiego – PWN (Warszawa 1989 r.), reklama jest: 

rozpowszechnianiem informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia; chwalenie kogoś; zalecanie czegoś.

Reklama za pomocą różnych dozwolonych narzędzi ma zachęcić potencjalnych klientów do zakupu konkretnych produktów lub skorzystania z konkretnych usług. Jest to jej główny cel. Zgodnie z tym każde działanie przedsiębiorcy, które prowadzi do promowania jego wyrobów lub usług, czy też samej marki firmy zostaje uznane za reklamę. 
Za reklamę uważa się również działania firmy, takie jak umieszczanie ogłoszeń w środkach masowego przekazu (prasa, Internet, telewizja), a także drukowanie i rozprowadzanie ulotek.

Materiały reklamowe

Przedsiębiorcy często wręczają swoim kontrahentom drobne upominki, na których znajduje się logo firmy. Mogą to być np. kubki, długopisy, torby, podkładki pod mysz komputerową oraz inne akcesoria. Dzięki temu tworzą się pozytywne relacje, co może przełożyć się na zwiększenie liczby klientów i tym samym na wyższy zysk. Czasami przedsiębiorcy na rzecz kluczowych i strategicznych klientów ponoszą większe wydatki i robią im prezenty w formie biletów na koncert, do teatru, na imprezy sportowe itp. 
Podstawą reklamy każdego przedsiębiorcy jest logo firmy. Im bardziej rozpoznawalne jest, tym bardziej rozpoznawalna jest sama firma (marka). 

Jednak nie zawsze wydatki poniesione na zakup różnych gadżetów reklamowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
Zanim dany wydatek zostanie ustalony, to należy najpierw sprawdzić, czy nie jest on zaliczany do kosztów reprezentacji zgodnie z przepisami podatkowymi. 

W tej sytuacji istotna jest wartość i charakter przekazywanych podarków, a także okoliczności ich wręczania. Wydatki poniesione na zakup drobnych upominków z logo firmy, których wartość jest niewielka, które masowo dawane są obecnym lub przyszłym klientom uważane są za upominki reklamowe niemające charakteru reprezentacyjnego. W związku z tym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei wydatki na drogie podarunki, które mają na celu wzmocnić prestiż firmy uznaje się za wydatki reprezentacyjne i dlatego przedsiębiorca nie może zaliczyć ich do kosztów firmowych.


Data publikacji: 2021-09-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU