Influencerzy są wykorzystywani w celu promowania marki, firmy czy konkretnego produktu. Aby nawiązać współpracę, influencer musi przetestować produkt, który ma zostać przez niego opiniowany albo promowany. Jak przedsiębiorca powinien rozliczać współpracę z influencerem na gruncie podatku i o jakich zasadach musi pamiętać? Odpowiadamy. influencer marketing podatki od przekazywanych produktow

Jak wygląda współpraca z influencer marketing?

Przedsiębiorca pragnący korzystać z zasięgu i możliwości influencera powinien w pierwszej kolejności znaleźć odpowiednią osobę, która zajmie się promowaniem firmy (ważna jest liczba obserwatorów i odpowiedni content).

Influencer marketing to jedna z form marketingu w Social Mediach. Influencer nawiązuje współpracę z marką, promuje produkty i usługi, co oczywiście przekłada się na zwiększenie popularności marki i większy zysk. Kluczowym czynnikiem jest tutaj zaufanie, jakim społeczeństwo darzy influencerów. Ludzie sugerują się ich opiniami, nabywają te same produkty, których używają lubiane osoby, a także biorą pod uwagę ich zdanie. Autentyczność odgrywa bardzo istotny element współpracy, ale ważna jest także analiza reakcji obserwatorów i monitorowanie sprzedaży. Działania muszą być naturalne, niewymuszone - wtedy efekt jest najlepszy.

Jak przekazać produkty influencerowi?

Przedsiębiorca, który pragnie nawiązać współpracę z influencerem, przekazuje mu produkty do testowania - sprzedaje je w atrakcyjnej cenie, wymienia produkty za usługę (transakcja barterowa) albo dostarcza produkty w formie prezentu i czeka, jakie czynności zostaną podjęte przez influencera.

Wybór jednej z form przekazania towaru influencerowi pociąga za sobą szereg konsekwencji - ma wpływ na wartość podatku oraz dalszą współpracę z influencerem.

Influencer prowadzący działalność gospodarczą - jak wygląda współpraca?

Jeżeli influencer ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ma to wpływ na sposób rozliczania podatkowego. Dla przedsiębiorcy wiąże się to z wieloma uproszczenia – nie przygotowuje rozliczenia w formie PIT-u oraz innych deklaracji, nie musi regulować podatku VAT (w większości przypadków).

Przedsiębiorca nie musi regulować podatku VAT, gdy wartość wszystkich prezentów przekazanych influencerowi nie przekracza kwoty 100 zł w ciągu roku. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie ewidencji osób, które otrzymały prezenty (dane pozwalają na weryfikację osoby obdarowywanej).

Jak wygląda przekazanie produktu influencerowi? Dla niego to przychód, który musi zostać uwzględniony w rozliczeniu, a następnie opodatkowany. Wartość przychodu to wartość brutto z VAT towaru, który został mu przekazany, czyli w rozliczeniu wprowadza się cenę sprzedaży.

Przy nieodpłatnym przekazaniu produktu szansa na nawiązanie współpracy jest największa.

Jednak w praktyce najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest przekazanie próbki produktu influencerowi, co pozwala nawiązać współpracę, poznać produkt przez reklamobiorcę, wydać opinię na jego temat, ale nie może on służyć do prywatnych celów czy potrzeb obdarowywanej osoby. Księgowa odpowie na pytanie, czy przekazanie próbki wymaga rozliczenia VAT-u, czy przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku.

Influencer nieprowadzący działalności gospodarczej - jak wygląda nawiązanie współpracy?

Jeżeli influencer nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, kluczowe znaczenie odgrywa wartość otrzymanych prezentów.

Niska wartość prezentów to kwota poniżej 200 zł i wtedy nie generują żadnych konsekwencji (materiały dostarczone przez reklamodawcę służące do celów reklamowych albo promocyjnych nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich wartość brutto jest niższa od 200 zł).

Ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli prezent zostaje przekazany influencerowi bez żadnych zobowiązań. Co to oznacza w praktyce? Reklamodawca nie wymaga nagrywania filmików z produktów, przygotowania opinii czy udostępnienia postów zachwalających produkt. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, Urząd Skarbowy nie uzna zwolnienia.

Wysoka wartość prezentów przekracza 200 zł i wtedy wymagane jest rozliczenie podatku. Należy mieć świadomość, że konieczne jest rozliczenie całej wartości prezentu, a nie tylko występującej nadwyżki. Przychód z otrzymanych prezentów musi zostać uwzględniony w rocznym PIT, od którego reguluje się podatek.

Przedsiębiorca przekazujący produkty jest zobowiązany do uzupełnienia informacji PIT-8C. Informacja trafia do influencera oraz Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania influencera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacja musi zostać przygotowana najpóźniej do końca lutego (forma elektroniczna) albo do końca stycznia (forma pisemna).

Na gruncie podatku VAT trzeba przestrzegać dokładnie takich samych zasad jak dla influencerów mających zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Wymiana barterowa - co to takiego?

Wymiana barterowa może być określana jako wymiana. W praktyce towar zostaje przekazany za coś, jakieś konkretne działanie wykonywane przez influencera.

Wymiana barterowa cieszy się dużą popularnością w przypadku reklamobiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, szczególnie gdy przekazy zostaje im prezent o sporej wartości, od którego trzeba uregulować duży podatek.

Wymiana barterowa może odbywać się w następującej formie:
  • usługa za towar,
  • usługa za usługę,
  • towar za usługę,
  • towar za towar.

Jednym z warunków wymiany barterowej jest wyznaczenie wartości świadczeń podlegających wymianie. Przy równych wartościach wystawia się faktury na tę samą kwotę. W celu rozliczenia wystarczy, aby strony wymieniły się fakturami.

Umowa może zostać zawarta drogą mailową. Wystarczy przygotować krótkie podsumowanie ustaleń, wydrukować je, podpisać i wysłać razem z fakturą.

Wykonanie usługi musi zostać udokumentowane - to warunek ustawodawcy.

Analizując wymianę barterową, trzeba poruszyć także temat podatku VAT. Gdy ma on taką samą wartość, strony nie mają obowiązku regulować podatku dochodowego oraz podatku VAT, gdyż wartość przychodu jest taka sama, jak koszty uzyskania przychodu, czyli odliczenie podatku VAT to taka sama wartość, co należny podatek VAT.

Gdy influencer nie jest przedsiębiorcą, reklamodawca jest zobowiązany do uregulowania podatku VAT obliczonego na podstawie faktury.

Influencerowi przysługuje prawo do odliczenia podatku, pod warunkiem że towar albo usługa otrzymane od reklamodawcy są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Dla porównania, gdy produkty posłużyły do celów prywatnych, zabronione jest zastosowanie barterowej formy rozliczenia. W tym przypadku warto przemyśleć, czy nie lepiej jest przekazać produkty za darmo.

Należy mieć świadomość, że decydując się na wymianę barterową, influencer wprowadza wartość uzyskanych prezentów w koszty uzyskania przychodu, jednak tylko w przypadku, gdy koszt jest związany z działalnością reklamobiorcy. Jeżeli ma przygotować recenzję produktu, musi go sprawdzić, co wymaga wprowadzenia go do kosztów.

Urząd skarbowy bardzo często ma wątpliwości w przypadku dużych prezentów opiewających na sporą kwotę, dlatego księgowanie warto omówić z księgowych albo prawnikiem.

Koszty odliczane w czasie a koszty jednorazowe

Gdy towary przekazane przez reklamodawcę mają sporą wartość albo influencer korzysta z nich przez dłuższy czas, mogą być rozliczane w czasie. Zabrania się ich jednorazowego rozliczania w kosztach uzyskania przychodu. Ta zasada odnosi się do towarów, z których influencer będzie korzystał ponad rok albo których wartość jest większa od 10 tysięcy złotych.

Dotyczy to tylko towarów, które są wykorzystywane w działalności influencera, a nie do celów prywatnych.

Influencer, który nie prowadzi działalności gospodarczej, może kupić produkt za korzystną cenę, zamiast otrzymywać prezent.

Wymagane jest spełnienie kilku warunków:
  • reklamodawca musi udowodnić, że influencer uregulował opłatę za towar,
  • reklamodawca musi udowodnić, że rabaty były przekazane także innym klientom - gdy rabat otrzymała tylko jedna osoba, urząd skarbowy potraktuje to jako uzyskanie przez influencera przychodu, co z kolei wymaga uregulowania podatku dochodowego.

Kiedy warto zdecydować się na współpracę z influencerem?

Głównym celem nawiązania współpracy z influencerem jest wypromowanie firmy i oferowanych produktów. Reklamodawca pozwoli dotrzeć do większej liczby odbiorców, co z kolei przyczyni się do uzyskania lepszej opinii o marce i zwiększenia zysków. To dobre rozwiązanie zarówno dla małych przedsiębiorstw, które stawiają pierwsze kroki na rynku, jak i doświadczonych przedsiębiorców ze sporym stażem.

W trakcie współpracy z influencerem bardzo istotne jest analizowanie wyników i efektów. Tylko wtedy można określić, czy podejmowane działania zmierzają w dobrym kierunku, czy są stratą czasu i pieniędzy.

Kilka słów podsumowania

Reklamodawcy nawiązujący współpracę z influencerami z reguły dostarczają prezenty bez pobierania żadnej opłaty bądź decydują się na współpracę barterową. Pierwsza opcja opłaca się dla towarów o małej wartości, a druga w droższych produktach.


Data publikacji: 2023-10-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU