Faktura i paragon fiskalny to dwa dokumenty, które powinny oprócz innych elementów zawierać również nazwę towaru lub usługi. Przepisy nie wymagają, aby nazwa na fakturze była taka sama jak na paragonie. nazwa towaru faktura paragon

Nazwa towaru na fakturze, a opis na paragonie fiskalnym

Przedsiębiorca ma prawo wystawić fakturę do paragonu. Co w sytuacji kiedy na rachunku zawarta jest nazwa towaru, np.: kwiaty doniczkowe, a na fakturze, która została do niego wystawiona została wpisana dokładna, bardziej opisowa nazwa wymienionego produktu. Czy jest to prawidłowe działanie?
Odpowiedź brzmi tak, jest to działanie prawidłowe, ale pod warunkiem, że nazwa na fakturze rzeczywiście została jedynie uściślona. 

Uzasadnienie 
Sytuacja taka przewidziana została przez ustawodawcę. Art. 106h ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, to podatnik powinien do egzemplarza faktury pozostającego u niego w dokumentacji, dołączyć paragon potwierdzający daną sprzedaż. 
Chodzi o to, aby nie dochodziło do sytuacji kiedy w wyniku żądania wystawienia faktury przez nabywcę, w obrocie gospodarczym znajdą się dwa dokumenty potwierdzające taką samą czynność. Obydwa dokumenty, faktura i paragon muszą zawierać między innymi nazwę towaru/usługi. Jednak nigdzie nie jest wymagane, aby opis towaru lub usługi na fakturze był taki sam co na paragonie. Oznacza to, że jeżeli na fakturze została tylko doprecyzowana nazwa towaru/usługi, to takie postępowanie zostaje uznane za prawidłowe.


Data publikacji: 2021-03-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU