Przedsiębiorca podczas rejestracji firmy musi podać jej nazwę. Inaczej nie zarejestruje działalności. W nazwie firmy zakładanej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej koniecznie musi być zawarte imię i nazwisko przedsiębiorcy. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby nazwa została zarejestrowana? zmiana nazwy firmy

Nazwa firmy – co powinno się w niej znaleźć?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w nazwie musi znaleźć się imię i nazwisko właściciela. Natomiast w nazwie spółki cywilnej wymagane jest, aby znalazło się w niej imię i nazwisko każdego wspólnika. Oprócz imion i nazwisk w nazwie mogą występować inne dodatkowe elementy, jak np.: pseudonim, czy hasła związane z rodzajem prowadzonej działalności oraz dodatkowe dane takie jak np.:
  • określenia wskazujące na profil firmy
  • inne dowolnie wybrane elementy.
Na wniosku CEIDG-1 obok pełnej nazwy firmy można również podać nazwę skróconą. Jednak nie jest dozwolone posługiwanie się jedynie nazwą skróconą. Na wszystkich dokumentach i fakturach koniecznie musi znajdować się pełna nazwa firmy. 


PRZYKŁAD
Pani Ola założyła działalność gospodarczą. Podczas rejestracji na wniosku CEIDG-1 podała zarówno skróconą („Niteczka”), jak i pełną nazwę firmy (Pracownia Krawiecka „Niteczka” Aleksandra Biała). Czy pani Ola przy wystawianiu faktur może posługiwać się jedynie nazwą skróconą?

Odpowiedź:
Niestety nie może. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek posługiwać się pełną nazwą firmy z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy.
Nazwa nie może wprowadzać w błąd potencjalnych klientów. Powinna nawiązywać do profilu prowadzonej działalności. Dobrze jeżeli jest niespotykana i wyróżnia daną firmę na tle innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży. 
Zanim przedsiębiorca rozpocznie działalność lub w sytuacji kiedy będzie chciał zmienić nazwę na inną, to powinien w pierwszej kolejności dokonać weryfikacji czy dana nazwa nie jest już używana przez kogoś innego, zarówno przez podmiot krajowy jak i z zagranicy. W przypadku kiedy ktoś inny już jej używa, to może warto wybrać inną. Dostępność nazwy można sprawdzić na stronie Urzędu Patentowego. 

Kiedy trzeba zmienić nazwę firmy?

W niektórych sytuacjach zmiana nazwy firmy jest konieczna. Na przykład w przypadku kiedy zmienia się profil działalności, wyniki sprzedażowe są słabe lub nazwa źle się kojarzy. Przyczyn może być wiele. Ważne, aby nowa nazwa spełniała wszystkie wymagania, ale przede wszystkim, aby było w niej umieszczone imię i nazwisko właściciela. 

Zmiana nazwy firmy – zgłoszenie do CEIDG

Każda zmiana dotycząca firmy, również zmiana nazwy powinna być zgłoszona do CEIDG na wniosku CEIDG-1 w terminie 7 dni od momentu jej powstania. Wniosek składa się w urzędzie miasta/gminy. Zgłoszenie dokonane na wniosku CEIDG-1 dotyczy także powiadomienia US i Urzędu Statystycznego oraz ZUS-u lub KRUS-u (zależy gdzie przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia).

Nowa nazwa – wystawianie dokumentów

Nazwa firmy w miarę możliwości powinna być krótka. Wtedy może być łatwiej zapamiętana przez klientów. Zmiana nazwy w trakcie prowadzenia działalności nie wymaga dokonywania korekt faktur oraz innych dokumentów wystawionych przed jej zmianą. Natomiast na dokumentach wystawianych już po zmianie przedsiębiorca powinien umieszczać nową, zaktualizowaną nazwę. Zalecane jest, aby o zmianie powiadomić swoich kontrahentów, głównie dlatego żeby uniknąć korekty na otrzymywanych fakturach zakupu, na których powinny pojawić się informacje zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami. W przypadku wystawienia faktury, na której będzie stara nazwa firmy, to konieczne będzie wystawienie noty korygującej lub wystosowanie prośby do kontrahenta o wystawienie faktury korygującej dane formalne. 

Różne profile działalności, a nazwa firmy

Czasami przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą podejmuje decyzję o prowadzeniu różnych profili działalności. W przypadku kiedy działalność rozbita jest na kilka oddziałów, to można zastosować dwie różne nazwy przypisane odpowiednio do każdego oddziału. W tej sytuacji dopuszcza się zamieszczanie ich zamiennie na wystawianych fakturach lub innych dokumentach z zastrzeżeniem, że mamy do czynienia z tą samą jednoosobową działalnością gospodarczą. Przy zmianie starej nazwy na nową nie wolno zapominać, że koniecznie należy umieścić w niej imię i nazwisko właściciela. Potwierdzeniem takiego działania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 maja 2013 roku, sygn. IBPP3/443-194/13/EJ, w której można przeczytać: 

na fakturach VAT wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim firmę przedsiębiorcy, którą w rozpatrywanym przypadku jest imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym działem firmy wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do nazwy pełnej również nazwy skróconej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych usług), zgodnej z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe.


Podsumowanie

Przedsiębiorca w każdym momencie prowadzenia działalności może zmienić nazwę firmy. Jednak musi pamiętać żeby spełniała ona wszystkie określone przepisami wymogi, ale przede wszystkim żeby zawierała imię i nazwisko właściciela, a także żeby została zgłoszona do CEIDG w określonym terminie.


Data publikacji: 2021-05-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU