Przedsiębiorcy z Polski coraz chętniej współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Sprzedaż towarów i usług na rynkach zagranicznych wiąże się z dokonywaniem płatności w różnych walutach. Aby ułatwić sobie transakcje, przedsiębiorcy często korzystają z usług zagranicznych pośredników finansowych, takich jak np.: PayPal. PayPal jak ksiegowac

Księgowanie przychodów z PayPal

Sprzedaż płatna za pośrednictwem platformy PayPal zobowiązuje przedsiębiorcę do opodatkowania transakcji. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za dzień powstania przychodu uważa się dzień wydania towaru lub wykonania usługi. W sytuacji kiedy przedsiębiorca otrzymał wcześniej zapłatę jeszcze przed wymienionymi czynnościami, to przychód powstaje w momencie daty wpływu na konto PayPal (nie wolno mylić z rachunkiem bankowym przedsiębiorcy). Przychodem jest cała kwota otrzymana na konto PayPal. Przelew w walucie obcej musi być przeliczony na złotówki po kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ środków na konto. 
Przychód należy wykazać w KPiR w kolumnie 7 (sprzedaż towarów i usług) lub w przypadku ryczałtowców w ewidencji przychodów zgodnie z odpowiednią stawką ryczałtu. 
Czynni podatnicy VAT powinni zastosować odpowiednią stawkę podatku VAT określoną dla danej usługi lub towarów.

Księgowanie kosztów z PayPal

W przypadku PayPal kosztem dla podatnika są opłaty, które pośrednik pobiera za świadczenie usługi.

Są to 2 rodzaje opłat:
 • opłaty prowizyjne pobierane są od każdego otrzymanego przelewu. Wysokość opłaty zależy od kraju, z którego przychodzi przelew oraz od sposobu zapłaty. Do każdej zapłaty doliczana jest opłata stała uzależniona od waluty płatności. Na wyciągu z PayPal wykazana jest cała kwota bez wyszczególnionych składników. Wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów.
 • opłaty za przewalutowanie nie są podawane, a jedynie odpowiednio obniżony kurs wymiany. Występujące różnice kursowe mogą stanowić koszt firmy.

  Opłaty PayPal, a dokumentacja kosztów

  Podstawą do księgowania są koszty związane z obsługą PayPal odpowiednio udokumentowane na pliku PDF z wyciągiem. Wydruk powinien zawierać wartość pobranej prowizji, która jeżeli jest taka potrzeba powinna zostać przeliczona na złotówki. Aby dokonać prawidłowego rozliczenia oprócz wyciągu potrzebny może być dokument wewnętrzny opodatkowania. Jednak nie jest on obowiązkowy.

  Import usług finansowych, a prowizja w PayPal

  W Polsce usługi pośrednictwa finansowego świadczone przez PayPal zwolnione są z VAT, dlatego też koszty prowizji powinny być opodatkowane stawką „ZW”, od których nie nalicza się dodatkowego podatku VAT.

  Różnice kursowe

  Do powstania różnic kursowych dochodzi w sytuacji kiedy dzień uzyskania przychodu jest inny niż dzień, w którym środki finansowe trafiają na konto PayPal. 
  Różnice kursowe wystąpią jeżeli kwota wynikająca z faktury przeliczona wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego jaki poprzedza dzień wystawienia faktury jest inna od kwoty faktycznie otrzymanej na PayPal.

  Różnice kursowe należy wprowadzić jako:  Różnice kursowe należy zaksięgować w KPiR na podstawie dowodu wewnętrznego. Należy pod niego podpiąć wyciąg z PayPala i kopie faktur.


Data publikacji: 2020-09-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Natalia
14 Listopad 2020

Od niedawna zaczęłam prowadzić firmę. Mam klientów za granicą i korzystam z paypal. Jestem jednak zwolniona z VAT-U i chciałabym zapytać czy na pay pal można wystawiać faktury ze stawka ZW?