Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czasami mogą spotkać się z sytuacją, kiedy otrzymają fakturę VAT bez nazwy firmy. Co powinni zrobić w takiej sytuacji? faktura bez nazwy firmy ksiegowanie

Faktura VAT, a skrót w nazwie firmy

Informacje o tym jakie dane powinna zawierać faktura VAT zostały wskazane w art. 106e ustawy o VAT. Wynika z nich, że na fakturze VAT obowiązkowo muszą znaleźć się między innymi takie dane jak: imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów i usług razem z ich adresami. Natomiast brak jest informacji o tym czy można stosować skrót w nazwie firmy. Taka informacja pojawia się w Kodeksie cywilnym, który dopuszcza możliwość stosowania skrótu firmy w nazwie, dlatego, jeżeli na wystawianej fakturze w nazwie firmy zostanie zastosowany skrót, to urzędy nie powinny tego podważyć.

Jednak najlepiej byłoby, żeby był on ujednolicony, co oznacza, że skrót w nazwie firmy zgłoszonej w odpowiednim rejestrze powinien być taki sam jak w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT (druk VAT-R). W zgłoszeniu VAT w danych identyfikacyjnych podaje się zarówno nazwę pełną, jak i skróconą.

Faktura bez nazwy firmy 

Jeżeli otrzymana faktura nie zawiera nazwy firmy, to należy do niej bezzwłocznie wystawić notę korygującą. Jest to zadanie nabywcy towaru lub usługi. Nota korygująca musi zawierać adnotację o występujących błędach. W przypadku, gdyby nabywca nie był zainteresowany jej wystawieniem, to może poprosić sprzedawcę (wystawcę faktury) o wystawienie faktury korygującej.

Faktura bez częściowej nazwy firmy

Do faktury, na której brakuje tylko części nazwy firmy nabywcy, jak np. dodatkowych słów czy ciągu liter nie ma potrzeby wystawiania noty korygującej, pod warunkiem, że z wystawionej faktury jednoznacznie wynika, iż dana firma jest nabywcą danego towaru/usługi, na przykład na podstawie pozostałych danych zamieszczonych na dokumencie.


Data publikacji: 2022-07-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU