Jednym z dokumentów potwierdzających sprzedaż jest paragon fiskalny. Czy przedsiębiorca zawsze ma obowiązek wystawienia i przekazania paragonu fiskalnego klientowi? obowiazek wystawienia paragonu klientowi 2024

Wystawianie paragonów fiskalnych w świetle przepisów 

Ustawa o podatku VAT jasno wskazuje, że przedsiębiorca jako sprzedawca ma obowiązek wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury każdorazowo kiedy dojdzie do sprzedaży.

Paragon fiskalny może mieć postać:
  • papierową lub
  • elektroniczną, jeżeli nabywca wyrazi zgodę na taką.
W przypadku zgody, sprzedawca powinien przesłać nabywcy dokument w sposób z nim uzgodniony. Możliwość wysyłania paragonów w formie elektronicznej dostępna jest od niedawna, bo od września 2021 roku. Wcześniej nie było odpowiednich przepisów w tej sprawie. 

Obowiązek przekazania paragonu fiskalnego nabywcy

Od 28 września 2021 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Znajduje się w nim zapis odnoszący się do wymagań technicznych jakie obowiązują w przypadku kas fiskalnych, za pomocą których można wystawić paragon w wersji elektronicznej (e-paragon). Z możliwości tej mogą skorzystać właściciele kas rejestrujących on-line lub mających postać oprogramowania, którzy otrzymali zgodę od nabywcy na wystawienie i przesłanie paragonu w wersji elektronicznej. 

W przepisach brak jest dokładnego wskazania w jakiej formie paragon może zostać przesłany, dlatego można przyjąć, że może być np. przekazany w wiadomości e-mail lub za pomocą SMS-a.

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-10
Data publikacji: 2022-04-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU