Przedsiębiorcy posiadający samochody firmowe oraz maszyny i urządzenia produkcyjne dość często kupują do nich paliwo. Chcąc rozliczyć koszty wskazują na fakturze nr rejestracyjny pojazdu. Co w sytuacji kiedy tankują do karnistrów i na dokumencie nie występuje numer rejestracyjny pojazdu? Czy w takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT? numer rejestracyjny na fakturze

Prawo do odliczenia VAT z błędnym numerem rejestracyjnym samochodu na fakturze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług numer rejestracyjny samochodu nie musi być widoczny na fakturze VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca chcąc rozliczyć koszt zakupu paliwa powinien dokładnie opisać dokument, aby móc wykazać związek pomiędzy zakupem towaru, a wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Brak obowiązku wpisywania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze ma wiele korzyści, między innymi: mniej formalności, brak konieczności sprawdzania za każdym razem poprawności wpisanego numeru oraz wystawiania faktury korygującej lub noty korygującej w razie błędnie naniesionego numeru bądź jego braku.

Prawo do odliczenia

Art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu lub towarów i usług, które są związane z tym samochodem w wysokości 50% lub 100% kwoty podatku jaka wynika z faktury otrzymanej przez podatnika.

Art. 106 e ust. 1 ustawy o VAT zawiera informacje jakie elementy powinna zawierać faktura VAT. Nie ma w nim mowy o tym, że na fakturze sprzedaży powinien widnieć numer rejestracyjny samochodu.

Faktura jest dokumentem, który musi być wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zostanie uznana za prawidłową jeżeli będzie wskazywała zdarzenie gospodarcze, które nie miało miejsca bądź zaistniało w innym rozmiarze lub między innymi podmiotami. Faktura musi potwierdzać zdarzenie gospodarcze, które faktycznie miało miejsce. Elementy wymagane prawem jakie powinny znaleźć się na dokumencie mają jedynie znaczenie dowodowe. O prawidłowości faktury powinny decydować przede wszystkim fakty potwierdzające rzeczywistą transakcję gospodarczą. W tym wypadku mniej ważne są elementy formalne, które nie muszą obowiązkowo widnieć na dokumencie, jak np.: numer rejestracyjny.

Faktura bez numeru rejestracyjnego

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 22 kwietnia 2015 r., nr ILPP5/4512-1-30/15-4/PG na fakturze nie koniecznie musi być umieszczony numer rejestracyjny samochodu. Nie ma to żadnego znaczenia dla obliczania podatku. W tym wypadku bardziej liczą się braki merytoryczne, które są istotne przy prawidłowym określaniu jego wysokości. 

Dyrektor Izby Skarbowej z Poznania wskazał, że jeżeli na fakturze nie podaje się numerów rejestracyjnych pojazdów to nie ma wtedy zastosowania przepis mówiący o ograniczeniu kwoty podatku naliczonego do 50%, które to ograniczenie wynika z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z tego, że podatnicy czasami kupują paliwo do zbiorników w ilościach hurtowych, którym to paliwem następnie tankowane są pojazdy i urządzenia użytkowane w firmie. Jeżeli zakupione paliwo w całości zostaje wykorzystane w ten sposób można jego zakup w całości odliczyć od podatku z faktur. 

W celu odliczenia podatku z faktury za zakup paliwa, podatnik może skorzystać z dwóch rozwiązań:
  • fakturę bez numeru rejestracyjnego musi szczegółowo opisać, aby wykazać związek zakupu paliwa z wykonywaniem czynności opodatkowanych
  • na fakturze powinien być ujęty numer rejestracyjny samochodu, którego dotyczy wydatek.
Jeżeli numer zostanie błędnie wpisany musi być wystawiona nota korygująca lub faktura korygująca.


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca zakupił części samochodowe do jednego z pojazdów użytkowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Specyfikacja, która została wydana do zlecenia zawiera informacje o marce i modelu samochodu w celu prawidłowego doboru potrzebnych części.

W tym przypadku otrzymanej faktury nie trzeba opisywać, ani nie musi być na niej widoczny numer rejestracyjny samochodu. Wystarczy podpiąć do niej specyfikację zamówienia, z której wynika, że części zostały zakupione do danego pojazdu.

Podsumowanie 

Przepisy jakie obecnie obowiązują w Polsce odnośnie umieszczania na fakturze dokumentującej zakup towarów lub usług do pojazdów samochodowych nie wymagają, aby na dokumencie był widoczny numer rejestracyjny pojazdu. Brak lub podanie błędnego numeru rejestracyjnego nie jest przeszkodą do odliczenia podatku naliczonego.


Data publikacji: 2020-02-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Izi
02 Październik 2021

Ja również chciałabym wiedzieć gdyż pracuje na stacji paliw i jest z tym problem

Ernest
30 Wrzesień 2021

Chciałbym dowiedzieć się o przepisie mówiącym o zakazie pisania innych numerów rejestracyjnych na fakturze niż pojazd faktycznie tankujący na stacji paliw.