Godziny ostatnich przelewów przychodzących najczęściej przypadają już po godzinach pracy przedsiębiorcy. W takiej sytuacji problemem jest data umieszczana na paragonie. przelew po godzinach pracy paragon

Ewidencja wpłaty na kasie

Niektóre wpłaty trafiają na rachunek przedsiębiorcy w godzinach, w których już on nie pracuje, a czasami i w dniu wolnym od pracy. Sprzedawca dowiaduje się o wpłacie z opóźnieniem. W tej sytuacji kiedy i z jaką datą powinien wystawić paragon? Zgodnie z przepisami musi go wydać nabywcy najpóźniej w chwili przyjęcia od kupującego pieniędzy niezależnie od wybranej formy płatności. 

W związku z tym, że kwestia podania prawidłowej daty na paragonie wzbudzała wiele wątpliwości wśród podatników, to Ministerstwo Finansów wydało stosowne objaśnienia, w których wskazało, że jeżeli podatnik nie ma wiedzy o wpłaconych wpłatach na rachunek bankowy i dowiaduje się o nich dopiero w chwili otrzymania informacji z banku, to powinien jak najszybciej w dniu następnym zaewidencjonować na kasie rejestrującej wpłaty z poprzedniego dnia, czyli w kolejnym dniu roboczym, w którym zobaczył wpłatę na swoim rachunku. 

Przykładowo przedsiębiorca kończy pracę o godzinie 16:00 i drukuje na zakończenie dnia raport fiskalny. Przelew przychodzący zostaje zaksięgowany na rachunku w ostatniej sesji o godzinie 19:00, a przedsiębiorca dowiaduje się o nim następnego dnia, to w takiej sytuacji powinien zarejestrować wpłatę na kasie tego samego dnia, w którym dowiedział się o przelewie. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również podczas weekendu lub świąt. Jeżeli w ostatni dzień roboczy przedsiębiorca po zakończeniu pracy wydrukował raport fiskalny z kasy, a o wpłacie na rachunek dowiedział się w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych, to transakcję będzie musiał zarejestrować z datą pierwszego dnia roboczego. 

Czym jest data graniczna?

Czasami dni w kalendarzu układają się w taki sposób, że następnym dniem roboczym jest nowy miesiąc. W takiej sytuacji rejestracja wpłaty zgodnie z zasadą opisaną powyżej nie jest prawidłowa, ponieważ wpływ środków na rachunek nie będzie pokrywał się z miesiącem powstania obowiązku podatkowego. 

Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Finansów prawidłowym działaniem będzie rozliczenie sprzedaży z tej wpłaty za miesiąc, w którym płatność została dokonana. Przedsiębiorca powinien pomniejszyć dane o wartości z raportu okresowego za miesiąc, w którym otrzymał informację o dokonanej wpłacie.


Data publikacji: 2021-12-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU