Sprzedawca dokumentując sprzedaż może wystawić fakturę, paragon fiskalny, ale może też dokonać sprzedaży bezrachunkowej. Wybór odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dokonaną sprzedaż zależy od kilku czynników. paragon na e-mail

Dostępne postacie paragonów fiskalnych

Forma w jakiej może występować paragon fiskalny zależy od typu używanej kasy fiskalnej. Kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii udostępniają paragony fiskalne papierowe. W przypadku kas online są to paragony w formie elektronicznej i papierowej. Powyższe zgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Paragony elektroniczne można wystawiać już od 30 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT przedsiębiorcy mogą wystawiać paragon fiskalny w postaci elektronicznej za zgodą nabywcy i przesyłać go w sposób z nim uzgodniony. 

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
1) wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej lub
b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (czynnych podatników VAT)

Przedsiębiorca dokumentujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie rejestrującej, wystosował wniosek do organu skarbowego o wydanie interpretacji w związku z planowanym wdrożeniem nowego systemu sprzedaży w placówkach handlowych. Pytanie brzmiało, czy w sytuacji jeżeli prześle Klientowi fakturę elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego na podany podczas rejestracji adres e-mail, to zostanie zwolniony z obowiązku wydawania Klientowi paragonu fiskalnego? 

W takiej sytuacji Klient musi spełnić kilka warunków:

  • przystąpić do rozliczeń w formie Systemu po akceptacji regulaminu
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych
  • dokonywać zakupów bezobsługowo
  • dokonywać płatności za zakupy online (karta płatnicza, przelew online, BLIK).

Przedsiębiorca taką transakcję będzie dokumentował za pomocą paragonu fiskalnego (drukowany automatycznie), który nie będzie trafiał do Klienta. Klient otrzyma na adres e-mail (podany podczas rejestracji) fakturę elektroniczną. Przedsiębiorca na koniec dnia będzie drukował wszystkie faktury, które wystawił w danym dniu i będzie łączył je z paragonami, a następnie archiwizował. 

Takie działanie zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.356.2020.1.ALN z dnia 6 lipca 2020 r. W uzasadnieniu zostało napisane:

Wnioskodawca celem przystąpienia do rozliczeń w ramach Systemu Klienci będą zobowiązani do zaakceptowania stosownego regulaminu, a zgodnie z regulaminem, Klienci wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Stosownie do art. 106h ustawy o VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. (…) Zatem, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wydania osobie fizycznej nieprowadzącą działalności gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesłania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednocześnie Wnioskodawca będzie miał obowiązek dołączenia do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy paragonu fiskalnego dotyczącego tej sprzedaży.Faktura wysłana e-mailem, czy paragon?

Zgodnie z powyższym, przedsiębiorca może wysłać Klientowi fakturę zamiast paragonu, ale dopiero w sytuacji kiedy zostaną spełnione określone warunki wymienione powyżej.
Cały czas podstawowym dokumentem potwierdzającym transakcję z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej pozostaje paragon fiskalny o ile przedsiębiorca nie jest zwolniony z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Interpretacja organu podatkowego jaka została wydana w tej sprawie odnosi się do konkretnej sytuacji opisanej we wniosku.


Data publikacji: 2021-01-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU