Od 5 października 2023 roku obowiązują nowe stawki odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie, które obecnie wynoszą odpowiednio 9,25% i 11,25% w stosunku rocznym. Nowa wysokość odsetek została opublikowana w Monitorze Polskim w dwóch rozporządzeniach resortu sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek i obowiązuje nadal w 2024 roku. odsetki ustawowe za opoznienie

Wysokość odsetek ustawowych od 5 października 2023 roku

5 października 2023 roku w życie weszło obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych o treści:

Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933) ogłasza się, że poczynając od dnia 5 października 2023 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 9,25% w stosunku rocznym.


Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie od 5 października 2023 roku

5 października 2023 roku w życie weszło obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie o treści:

Na podstawie art. 481 § 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933) ogłasza się, że poczynając od dnia 5 października 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 11,25% w stosunku rocznym.

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-27
Data publikacji: 2021-10-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU