Od 7 października 2021 roku obowiązują nowe stawki odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie, które obecnie wynoszą odpowiednio 4% i 6% w stosunku rocznym. Nowa wysokość odsetek została opublikowana w Monitorze Polskim w dwóch rozporządzeniach resortu sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek. odsetki ustawowe za opoznienie

Wysokość odsetek ustawowych od 7 października 2021 roku

7 października 2021 roku w życie weszło obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych o treści:

Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) ogłasza się, że poczynając od dnia 7 października 2021 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 4% w stosunku rocznym.


Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie od 7 października 2021 roku

7 października 2021 roku w życie weszło obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie o treści:

Na podstawie art. 481 § 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) ogłasza się, że poczynając od dnia 7 października 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 6% w stosunku rocznym.

Data publikacji: 2021-10-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU