Z roku na rok samochody z napędem elektrycznym są oraz częściej nabywane i wykorzystywane przez przedsiębiorców w działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy zakup pojazdu elektrycznego oznacza różne dodatkowe przywileje podatkowe. zakup samochodu elektrycznego na firme

Samochody elektryczne w świetle przepisów o podatku dochodowym i podatku VAT oraz przepisów o ruchu drogowym

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jak i o podatku VAT samochód elektryczny uważany jest za pojazd spalinowy. Wyjątek stanowi jedynie wartość nabycia pojazdu, która może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. W przypadku samochodów osobowych spalinowych będzie to kwota 150 000 zł, a w przypadku aut elektrycznych jest to 225 000 zł
Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym za pojazd elektryczny uważa się samochód, którego masa nie przekracza 3,5 tony, a konstrukcja jego pozwala na jazdę powyżej 25 km/h

Osobowy samochód elektryczny – zakup za gotówkę lub leasing

Przedsiębiorca ma wybór, może zakupić samochód do firmy za gotówkę korzystając z własnych środków, na kredyt lub biorąc go w leasing. Jednak niezależnie od formy finansowania do kosztów firmowych może zaliczyć jedynie określoną wartość pojazdu. Obecnie maksymalna wartość:
 • samochodu spalinowego osobowego wynosi - 150 000 zł
 • samochodu elektrycznego wynosi - 225 000 zł
Na wartość początkową samochodu składa się wartość netto + podatek VAT niepodlegający odliczeniu. Dla przedsiębiorcy zwolnionego z VAT wartość początkowa pojazdu jest wartością brutto. Natomiast dla podatnika VAT jest to kwota netto.

Podatek VAT nie podlega odliczeniu. Podatnik może:
 • zgłosić samochód do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 (pojazd wykorzystywany w celach służbowych). Jednak w tym przypadku musi pamiętać o prowadzeniu szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Ma wtedy prawo do odliczenia 100% podatku VAT od nabycia auta
 • użytkować samochód w sposób mieszany, czyli w działalności gospodarczej i w celach prywatnych. W tej sytuacji ma prawo do odliczenia 50% podatku VAT. Na wartość początkową samochodu będzie składać się kwota netto + 50% VAT niepodlegający odliczeniu. 
Samochód elektryczny zakupiony do firmy musi zostać obowiązkowo ujęty w ewidencji środków trwałych i poddany amortyzacji do wysokości kwoty nieprzekraczającej 225 000 zł. 
Mają tu zastosowanie takie same zasady stosowane jak przy samochodach spalinowych, co oznacza, że auta elektryczne również nie podlegają amortyzacji jednorazowej oraz to, że w stosunku do nich zastosowanie ma taka sama stawka amortyzacyjna. 

Jeżeli samochód elektryczny został zakupiony w leasingu, to przedsiębiorca musi porównać wartość początkową pojazdu z obowiązującym limitem 225 000 zł. W przypadku jego przekroczenia przedsiębiorca musi ustalić proporcję w jakiej będzie mógł zaliczyć kwoty raty leasingu do kosztów podatkowych. Oblicza się ją wg poniższego wzoru: 

wartość początkowa (2225 000 zł) x 100% : wartość początkowa elektrycznego samochodu osobowego 

Proporcję stosuje się do raty kapitałowej. Rata odsetkowa w całości stanowi koszt podatkowy. 

Zakup samochodu elektrycznego – dofinansowanie

Przedsiębiorca, który zdecyduje się zakupić do firmy samochód elektryczny może liczyć na otrzymanie dotacji na zakup lub dofinansowanie do leasingu w ramach programu „Mój elektryk”. Na wysokość otrzymanej dotacji ma wpływ roczny przebieg pojazdu. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie zadeklaruje przebiegu, to może otrzymać 18 750 zł dotacji. W przypadku deklaracji przebiegu na poziomie min. 30 000 km dotacja może wynieść 27 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania dla elektrycznych samochodów ciężarowych wynosi 70 000 zł. W tym przypadku kwota dotacji zależy również od tego, czy przedsiębiorca zadeklaruje wysokość rocznego przebiegu. Dotacja z programu „Mój elektryk” nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Obniżona stawka akcyzy na samochód elektryczny 

Samochody objęte są dwiema standardowymi stawkami akcyzy:
 • samochody z silnikiem do 2 000 cm33,1% akcyzy
 • samochody z silnikiem powyżej 2 000 cm318,6% akcyzy
Dla samochodów elektrycznych stawki akcyzy zostały obniżone o 50% i wynoszą odpowiednio: 
 • klasyczna hybryda z silnikiem spalinowym bez możliwości ładowania z gniazdka o pojemności do 2 000 cm3 – 1,55% akcyzy
 • klasyczna hybryda z silnikiem spalinowym bez możliwości ładowania z gniazdka o pojemności powyżej 2 000 cm3 – 9,3% akcyzy
 • klasyczna hybryda z silnikiem spalinowym z możliwością ładowania z gniazdka o pojemności powyżej 2 000 cm3 – 9,3% akcyzy
 • samochody elektryczne z silnikiem powyżej 2 000 cm3 – 9,3% akcyzy. 
Jeżeli przedsiębiorca zakupił samochód elektryczny z możliwością ładowania z gniazdka do pojemności 2 000 cm3 może zostać całkowicie zwolniony z akcyzy. Wysokość zapłaconej kwoty akcyzy zwiększa wartość początkową samochodu. 

Samochód elektryczny – rozliczanie kosztów eksploatacji

Koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego elektrycznego w podatku dochodowym i podatku VAT rozlicza się na takich samych zasadach jak w przypadku samochodów spalinowych.

Samochód elektryczny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej może być użytkowany na kilka sposobów, a mianowicie:
 • pojazd firmowy użytkowany jedynie w działalności gospodarczej – przedsiębiorca złożył w urzędzie skarbowym formularz VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu – przedsiębiorca ma prawo odliczyć 100% VAT, a kwota netto w całości jest kosztem podatkowym
 • pojazd firmowy wykorzystywany zarówno w celach prywatnych jak i w działalności gospodarczej – przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 50% podatku VAT. Natomiast do kosztów podatkowych zalicza 75% od kwoty netto oraz 50% VAT, które nie podlega odliczeniu
 • pojazd prywatny wykorzystywany jedynie przy okazji w celach działalności gospodarczej – przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 50% VAT. Do kosztów podatkowych może zaliczyć jedynie 20% kwoty netto i 50% VAT, które nie podlega odliczeniu. 
Przykładowo chodzi o takie koszty jak: opłaty za przejazd autostradą, koszty serwisowe, koszty części zamiennych, jak i koszty związane z ładowaniem samochodu. Jeżeli przedsiębiorca będzie ładował pojazd na stacjach szybkiego ładowania, w których otrzyma fakturę, to bez problemu powinien rozliczyć taki koszt. Pewien problem może stanowić ładowanie z prywatnego gniazdka elektrycznego. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie założenie oddzielnego licznika na podstawie, którego będzie można określić faktyczne zużycie prądu podczas ładowania auta. Kosztem są również zapłacone składki ubezpieczenia AC. W ich przypadku obowiązuje limit, który jest taki sam jak przy samochodach spalinowych, czyli do 150 000 zł wartości pojazdu. 

Samochód elektryczny dostawczy

Wśród samochodów elektrycznych przeważają pojazdy osobowe. Jednak coraz częściej pojawiają się większe samochody typu dostawczego. Do samochodu elektrycznego dostawczego mają zastosowanie przepisy dotyczące samochodów ciężarowych spalinowych. 

Przedsiębiorca, który nabędzie elektryczny samochód ciężarowy ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT oraz zaliczenia do kosztów podatkowych wartości początkowej pojazdu bez jakichkolwiek limitów. 
W przypadku amortyzacji samochodu ciężarowego, jeżeli jego wartość początkowa przekracza 10 000 zł to przedsiębiorca ma prawo do jednorazowej amortyzacji dla małych podatników w ramach pomocy de minimis. Może też zastosować stawki amortyzacyjne identyczne jak przy pojeździe spalinowym. 

Od wydatków poniesionych na eksploatację pojazdu przedsiębiorca może odliczyć 100% podatku VAT oraz zaliczyć do kosztów podatkowych 100% kwoty netto z danej faktury. W tym miejscu warto przypomnieć, że w celu rozliczenia zużycia prądu potrzebnego do naładowania pojazdu elektrycznego warto zainstalować osobny licznik, na podstawie którego będzie można rozliczyć rzeczywiste zużycie prądu.


Data publikacji: 2023-04-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Mirek
22 Luty 2024

samochody elektryczne z silnikiem powyżej 2 000 cm3 – 9,3% akcyzy ???