Od 1 stycznia 2022 roku polskich podatników czeka rewolucja w podatkach. Nowe przepisy zostają wprowadzone na podstawie rządowego projektu „Polski Ład”. Zmiany dotyczą wszystkich podatników, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. podatek dochodowy na zasadach ogolnych 2022

Zmiany w podatkach od 2022 roku

Zmiany w podatkach wprowadzane w ramach Polskiego Ładu obejmą zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców. Największe mają nastąpić w opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy rozliczeniach za pomocą skali podatkowej. 

Kwota wolna oraz kwota zmniejszająca podatek 

Kwota wolna od podatku zostaje zwiększona z 8 000 zł do 30 000 zł. Konsekwencją będzie wzrost kwoty zmniejszającej podatek do wartości 5 100 zł rocznie (30 000 zł x 17%), co w skali miesiąca da 425 zł (5 100 zł/12 miesięcy). 
Podatnicy, których dochody nie przekroczą 30 000 zł nie zapłacą podatku. Natomiast ci, których dochód przewyższy 30 000 zł aż do momentu przekroczenia I progu podatkowego, zapłacą podatek w wysokości 17%. 

Podwyższenie progu podatkowego

Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu zmienia się wysokość progu podatkowego, który zostaje podwyższony z 85 528 zł (obecnie) do kwoty 120 000 zł.

Progi podatkowe będą wynosić:
  • 30 000 zł – dochód do tej kwoty nie podlega opodatkowaniu
  • 120 000 zł – I próg podatkowy, dochód do tej kwoty podlega opodatkowaniu stawką 17%. Po jego przekroczeniu dochód zostanie opodatkowany stawką 32%. 
Konsekwencją podwyższenia progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł jest wyższy dochód (o kwotę 34 472 zł), a różnica w podatku wynosi 15% (32% - 17%). W kieszeni podatnika pozostaje dodatkowo 5 170 zł. 

Wysokość składki zdrowotnej po zmianach w opodatkowaniu

Kolejną zmianą w opodatkowaniu na zasadach ogólnych jest inny sposób ustalania składki zdrowotnej, której wysokość procentowa dla przedsiębiorców nadal będzie wynosić 9%. Od 2022 roku składka będzie wyliczana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy na podstawie uzyskanego przez niego dochodu.  

W przypadku braku dochodu lub w sytuacji kiedy dochód nie będzie przekraczał minimalnego wynagrodzenia, składka zdrowotna w wysokości 9% będzie liczona od wartości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2022 wyniesie ona 270,90 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku zostało ustalone na kwotę 3 010 zł (3 010 zł x 9%). 
Po zmianach składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku, co oznacza, że opłacona składka nie pomniejszy podatku do zapłaty. 

Ulga dla klasy średniej w świetle zmian w opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, którzy mogą stracić najwięcej na wprowadzonych zmianach została przewidziana tzw. ulga dla klasy średniej, która ma zrekompensować poniesione straty. Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których dochody roczne kształtują się pomiędzy 68 412 zł, a 133 692 zł w skali roku, co daje odpowiednio kwotę od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie.


Data publikacji: 2021-11-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
18 Styczeń 2022

czy jak przedsiębiorca jednego miesiąca zarobi więcej, a następnego np. nic, to płaci 9% od dochodu nie odliczając tego co nie zarobił . Czy ten dochód jest liczony w skali roku?
Mówię tu o ub. zdrowotnym.

 
Faktura XL
18 Styczeń 2022

W przypadku braku dochodu w danym miesiącu należy opłacić składkę minimalną 270,90zł.
Na koniec roku sumuje się dochód za cały rok, oblicza od niego 9% i uzyskuje kwotę która powinna być opłacona. Następnie należy ją porównać z sumą składek rzeczywiście zapłaconych i dokonuje dopłaty, jeśli opłacone składki były mniejsze niż faktycznie należne. W przypadku nadpłaty należy złożyć wniosek do ZUS o zwrot.

Dana
07 Styczeń 2022

Czy przedsiębiorca na zasadach ogólnych może od razu korzystać z ulgi nie pracującej żony, jak swoją wyczerpie w ciągu roku? Czy też dopiero w rozliczeniu PIT36 ?

Stef
05 Styczeń 2022

Od kwoty brutto 16000 PLN odlicz podatek 32% ( przekroczony próg 120k) składka zdr. 9% = 41% co daje 9440 ,-
ale dochodzi 425, - [ to 17% od kwoty wolnej 30000 / 12 mies] więc wg mnie netto dostaniesz 9865.- PLN .
To średnio rocznie , bo przez pierwsze 7 miesięcy będą naliczać tylko ( 17 9 ) = 26 % >>11840 425 =12265 PLN
A dalej to pracodawca i ZUS wyrównają w górę .... żeby wyszła średnia 32% , więc spodziewaj się ok 6,5 tys/ m-c netto
Pozdr.

andrzej
28 Grudzień 2021

Mam 6000 PLN brutto emerytury - pracuję dalej i moja wypłata wynosi 10000 PLN brutto. ile będzie wynosił mój dochód netto po wprowadzeniu Polskiego Ładu w 2022 r. ?