Jednym z najważniejszych elementów, które wpływają na kondycję finansową firmy jest zachowanie płynności finansowej. Jeżeli należności z wystawionych faktur nie dochodzą w terminie wtedy sprzedawca może wystawić kontrahentowi notę odsetkową. termin wystawienie noty odsetkowej

Czym jest nota odsetkowa?

Nota odsetkowa, czyli żądanie zapłaty odsetek za zwłokę za należności nieopłacone w terminie. Kontrahent, który zalega z zapłatą należności za fakturę staje się dłużnikiem. Notę odsetkową można wystawić, nawet wtedy kiedy na fakturze nie została umieszczona informacja o naliczaniu odsetek za nieterminową zapłatę.

Jeżeli dłużnik zapłacił należność główną po terminie, to naliczone odsetki za opóźnienie przedawniają się ciągu 3 lat licząc od dnia, w którym roszczenie o zapłatę stało się wymagalne. Takie stanowisko w danej sprawie zostało potwierdzone uchwałą wydaną przez 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt III CZP 42/04, w której sędziowie stwierdzili, że do roszczeń dotyczących odsetek za opóźnienie w zapłacie należy stosować trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Nota odsetkowa, a brak zapłaty należności głównej

W sytuacji kiedy dłużnik nie zapłacił należności głównej to z chwilą przedawnienia roszczenia o jego zapłatę, przedawnia się również żądanie o zapłatę odsetek. Wytłumaczyć to można tym, że odsetki są prawem akcesoryjnym i nie mogą istnieć samodzielnie bez należności głównej. 

Dodatkowo przepisy mówią, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z tego tytułu oraz roszczenia osób prowadzących gospodarstwo rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych ulegają przedawnieniu z upływem 2 lat. W tym samym terminie ulegają przedawnieniu również roszczenia z umowy o dzieło.


Data publikacji: 2020-05-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Wiesiek
28 Sierpień 2023

Przepisy mówią jasno - roszczenia z 2015 roku przedawniają się w 2018 roku. Od roku 2019 nie musisz się przejmować roszczeniami właściciela lokalu, gdyż się przedawniły. Właściciel nie ma podstaw prawnych do wystawienia noty odsetkowej.

Paulina
24 Maj 2023

Witam, jeśli w 2015 roku wynajmowałam lokal i spóźniałam się z zapłatą czynszu to czy właściciel w 2023 r. może wystawić notę odsetkową skoro została zapłacona kilka dni po terminie?