Osoba, która kupuje towar lub usługi przez Internet ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie określonym w przepisach, najczęściej jest to 14 dni. rezygnacja z zakupu uslugi online przez internet

Przedsiębiorca, a konsument

Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta zawiera Kodeks cywilny. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, na którą wskazuje art. 33(1) par.1 Kodeksu cywilnego. Osoba taka musi prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu. Definicję przedsiębiorcy zawiera także ustawa Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nią przez działalność gospodarczą należy rozumieć zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. 
Natomiast za konsumenta uważa się osobę fizyczną (prywatną), która dokonuje czynności prawne nie związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą i nabywa towary na własny użytek. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość również dla przedsiębiorcy – zmiany od stycznia 2021 roku

Od stycznia 2021 roku przedsiębiorca przy niektórych transakcjach ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także ma prawo do rękojmi za wady. Do końca 2020 roku taki przywilej dotyczył wyłącznie konsumentów. Od teraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozszerzonej ochrony. Jednak z treści umowy zawartej ze sprzedawcą musi wynikać, że pomimo zakupu na cele działalności gospodarczej taki zakup nie stanowi dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z przepisami o CEIDG. Przy czym pojęcie charakteru zawodowego nie zostało zdefiniowane w przepisach. 

Utrata prawa odstąpienia od umowy przy usługach online

W przypadku usług zawieranych online przedsiębiorca traci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jeżeli usługi objęte są: 
  • 30 – dniowym okresem testowym bez zobowiązań
    Niektóre serwisy internetowe, jak np. księgowe udostępniają możliwość przetestowania usługi przez określony czas bez jakichkolwiek zobowiązań. Najczęściej bezpłatny okres testowy obejmuje 30 dni, w czasie których przedsiębiorca może zapoznać się ze wszystkimi funkcjami serwisu. Może sprawdzić, czy usługa spełnia jego oczekiwania. 
    W okresie testowym przedsiębiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi i usunąć konto bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Po zakończonym okresie testowym może wykupić interesujący go pakiet lub zrezygnować z jego zakupu. Ze względu na udostępnienie okresu testowego przedsiębiorca nie ma już możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. 
  • uzyskaniem dostępu do usługi zaraz po dokonaniu płatności za pakiet
    Niektóre usługi online, jak np. dostęp do platform telewizyjnych, e-booków dostępne są natychmiast po dokonaniu wpłaty za pakiet. Użytkownik nie musi czekać 14 dni, aby móc korzystać z usługi. Decyzję o tym podejmuje już w momencie jej zakupu, co oznacza, że tym samym rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Trudno jest udowodnić, że usługa, do której dostęp był natychmiastowy nie była używana lub była używana częściowo, dlatego został wprowadzony okres testowy.

Podsumowanie - kogo dotyczy prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni?

Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni dotyczy przede wszystkim konsumentów. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to mogą oni skorzystać z tego prawa tylko wtedy, kiedy zawarta umowa nie będzie miała dla nich charakteru zawodowego.


Data publikacji: 2023-03-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU