W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się dane, które pozwalają w szybki sposób pozyskać najważniejsze informacje o niektórych działalnościach gospodarczych, fundacjach, a także stowarzyszeniach. wyszukiwanie informacji w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy – najważniejsze informacje

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) w polskim systemie prawnym obecny jest od lipca 1997 roku. W tym też czasie zaczęła obowiązywać ustawa o KRS. Jej celem było stworzenie bazy firm zarejestrowanych na obszarze Polski. Spis KRS zastąpił działający od ponad 40 lat Rejestr Handlowy. Krajowy Rejestr Sądowy rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2001 roku. Obecnie z rejestru można skorzystać zdalnie za pomocą Internetu. Na początku jego działalności nie było takiej możliwości, dlatego też została stworzona cała sieć Sądów Rejonowych (przynajmniej jedna placówka w województwie), w których zainteresowane podmioty mogły i nadal mogą zapoznać się z umieszczonymi danymi. 
Informacje pochodzące z KRS mają charakter publiczny oraz otwarty, co oznacza, że każda zainteresowana osoba ma do nich wgląd. 

Rodzaj informacji przechowywanych w KRS

Zakres danych zgromadzonych w KRS jest dość obszerny.  Znajduje się w nim o wiele więcej informacji niż w bazie NIP, czy REGON. Z pewnością ilość zamieszczonych danych można porównać do informacji zawartych w bazie PESEL. Zakres informacji cały czas jest poszerzany. W ostatnim okresie w bazie pojawiły się dane o niewypłacalnych dłużnikach. Każdy w prosty sposób może sprawdzić wypłacalność swojego kontrahenta. 
W celu łatwiejszego odnalezienia interesujących informacji, baza rejestru została podzielona na kategorie i podkategorie. Zgodnie z ustanowionymi zasadami podczas wyszukiwania wyświetlają się konkretne rekordy przyjęte dla różnych rodzajów działalności, co oznacza, że inne dane pokazują się podczas wyszukiwania informacji na temat firmy, a inne jeżeli trzeba sprawdzić fundację lub niewypłacalnego dłużnika bądź Placówkę Opieki Zdrowotnej. 
Bardzo cenne mogą też okazać się dane o przekształceniach firm. Jeżeli dany podmiot powstał w wyniku połączenia dwóch lub trzech firm, to dzięki rejestrowi KRS można dokładnie prześledzić cały proces łączenia, jak również ustalić dane firm dostępne z archiwum bazy NIP. Z rejestru KRS można też pozyskać informacje o postępowaniach upadłościowych, a nawet o osobach jakie zostały wyznaczone do reprezentowania firmy w relacjach B2B. 

Sprawdzanie informacji z bazy KRS

Informacje z bazy Krajowego Rejestru Sądowego można sprawdzić za pomocą różnych dostępnych narzędzi. Jednym z polecanych jest https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df oferujący własną, prostą w obsłudze wyszukiwarkę KRS. 
Największą liczbę danych o firmach, fundacjach, stowarzyszeniach rejestrowych działających na obszarze Polski można uzyskać poprzez łączenie danych pochodzących z różnych baz dostępnych w kraju, jak np.: NIP, REGON oraz KRS. Dostęp do wszystkich informacji jest bezpłatny i z założenia otwarty. Wszystkie dane zawarte w KRS są możliwe do pobrania w formie e-odpisów pozyskanych między innymi z wymienionego wyżej serwisu. Nadal dostępna jest też możliwość wglądu w sposób tradycyjny, czyli na miejscu w siedzibie sądu wskazanego przez właściwego ministra Sądu Rejonowego. Obecnie w Polsce działa 21 wyznaczonych placówek sądowych, które świadczą wymienione usługi.


Data publikacji: 2021-06-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU