1 sierpnia 2019 roku do polskiego systemu podatkowego wprowadzono tzw. ulgę dla młodych, która pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od wynagrodzenia. To rozwiązanie dedykowane dla członków zarządu w spółce kapitałowej, których wynagrodzenie jest wyznaczone w wymagany sposób. ulga dla mlodych dla czlonka zarzadu spolki

Komu przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od wynagrodzenia?

Ulga dla młodych to zwolnienie od podatku dochodowego przychodów:
  • ze stosunku pracy,
  • z tytułu umów zlecenia,
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
  • z zasiłków macierzyńskich.

Ulga jest dedykowana dla osób, które nie mają jeszcze ukończonych 26 lat, a ich wartość wynagrodzenia w ciągu jednego roku nie przekroczyła kwoty 85 528 zł.

PRZYKŁAD 1
Kasia, która ma 24 lata, jest studentką. W kancelarii prawnej podpisała umowę zlecenie i świadczy pracę na stanowisku asystentki. Pracowała przez cały rok podatkowy. Wartość jej miesięcznego wynagrodzenia to kwota 4000 zł, czyli na przestrzeni roku zarabia 48 000 zł. Wynagrodzenie może zostać w całości objęte ulgą dla młodych, czyli nie zostanie pomniejszone o podatek dochodowy.

Wyznaczenie kwoty wynagrodzenia członka zarządu a prawo do ulgi dla młodych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członek zarządu spółki kapitałowej ma prawo świadczyć usługi na rzecz firmy nieodpłatnie albo uzyskiwać wynagrodzenie. Wyróżnia się parę możliwości prawnych pełnienia funkcji zarządczych w spółce, a sposób wyznaczenia wynagrodzenia warunkuje prawo do zastosowania ulgi dla młodych.

Ulga dla młodych a umowa o pracę w spółce

Każdy członek zarządu ma prawo zawrzeć umowę o pracę ze spółką. Bazując na przepisach prawa pracy, prezentowana forma zatrudnienia charakteryzuje się stosunkowo małą elastycznością. Art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a ustawy o PIT wskazuje, że wynagrodzenie członka zarządu przekazywane po zawarciu umowy o pracę pozwala na zastosowanie ulgi dla młodych do limitu 85 528 zł w trakcie roku podatkowego. Uzyskiwane wynagrodzenie podlega pełnym składkom.

Ulga dla młodych a umowa zlecenie w spółce

Inną możliwością dedykowaną dla członków zarządu jest podpisanie umowy zlecenia. Zasady obowiązujące w tym przypadku umowy są nieco inne niż w stosunku pracy. Podstawowa różnica polega na braku możliwości zastosowania ulgi dla młodych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych albo studentów, którzy mają mniej niż 26 lat, uzyskiwane za pracę wynagrodzenie po podpisaniu umowy zlecenia nie jest oskładkowane składkami ZUS albo NFZ.

Ulga dla młodych a kontrakt menedżerski

Osoba, która zdecyduje się zostać członkiem zarządu, może podpisać kontrakt menedżerski. Po zawarciu umowy można przystąpić do realizacji spraw spółki. Osoba, która podpisała kontrakt menedżerski, nie ma prawa zastosować ulgi dla młodych. Umowa zostaje oskładkowana dokładnie na takich samych zasadach, jak umowa zlecenie, co oznacza, że wymaga regulowania składek ZUS oraz NFZ.

Ulga dla młodych a akt powołania

Będąc członkiem zarządu, można podpisać także akt powołania. W prezentowanej sytuacji nie dochodzi do podpisania umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu. Po zawarciu aktu powołania nie można skorzystać z ulgi dla młodych, gdyż ulga została wprowadzona do zamkniętego katalogu zwolnień. Ustawodawca wymaga, aby od wynagrodzenia z aktu powołania uregulować składkę NFZ w wysokości 9%.

Czynności zarządcze – umowa zlecenie, traktowana jak kontrakt menedżerski

Członek zarządu może uzyskać wynagrodzenie na kilka sposobów i zostały one przedstawione powyżej. Zastosowanie ulgi dla młodych jest szczególnie problematyczne w przypadku umowy zlecenie.

Art. 13 pkt. 9 ustawy o PIT wskazuje, że wynagrodzenie uzyskiwane po podpisaniu kontaktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, aktu powołania i umów o podobnym charakterze wymaga równorzędnego traktowania wynagrodzenia.

Oznacza to, że zleceniobiorca będący członkiem zarządu, odpowiadającym między innymi za zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskiwane wynagrodzenie musi traktować jako przychód z kontaktu menedżerskiego, przez co zgodnie z obowiązującymi zasadami nie ma prawo zastosować ulgi dla młodych.

Prezentowane zasady zostały potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej 22 kwietnia 2022 roku przez Dyrektora KIS (interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.94.2022.2.JM).

PRZYKŁAD 2
Członek zarządu spółki kapitałowej ma 25 lat. Podpisał z przedsiębiorstwem umowę zlecenie, z której wynika, że zajmie się działaniami dotyczącymi zarządzania spółką. W prezentowanym przykładzie od wynagrodzenia nie można odejmować ulgi dla młodych.

Członek zarządu, który w ramach umowy nie kieruje spółką

Czy członek zarządu ma prawo podpisać umowę zlecenie, zgodnie z którą nie będzie podejmował funkcji zarządzania przedsiębiorstwem? W celu znalezienia odpowiedzi na zadane pytanie trzeba skorzystać z interpretacji indywidualnej wydanej 20 listopada 2019 roku. Interpretację nr 0114-KDIP3-1.4011.451.2019.4.LZ. wydał Dyrektor KIS, który zwrócił uwagę, że w przypadku, kiedy umowa zlecenie nie będzie dotyczyła zarządzania przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego albo podobnego, a będzie zobowiązywała zleceniobiorcę do świadczenia usług związanych z działalnością spółki, nie ma przeciwwskazań do skorzystania z ulgi dla młodych.

Członek zarządu spółki a ulga dla młodych – kilka słów podsumowania

Pragnąc skorzystać ze zwolnienia dla młodych, najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie z pracodawcą umowy o pracę. Taka współpraca nie jest optymalna składkowo, gdyż wiąże się z pełnym oskładkowaniem wynagrodzenia. Obciążenie podatkiem dochodowym, a także składkami ZUS i NFZ może zostać pomniejszone również po podpisaniu umowy zlecenie. Jednak dla umowy cywilnoprawnej kluczowe znaczenie odgrywa przedmiot kontraktu. Jeżeli przedmiot będzie związany z zarządzaniem przedsiębiorstwem, skorzystanie z ulgi jest zabronione.


Data publikacji: 2023-07-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU