Jeżeli w skład majątku firmy wchodzi telewizor albo radio, obowiązkiem przedsiębiorcy jest uregulowanie daniny za rządowe media. To dla firmy koszt, który może zostać odliczony od podatku. Kluczowym warunkiem w tej sprawie jest korzystanie ze sprzętu jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wtedy bez żadnych przeszkód zarówno danina, jak i abonament RTV kwalifikuje się jako koszt uzyskania przychodu. abonament rtv w kosztach firmy

Abonament RTV jako koszt uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia za rządowe media, co jeszcze pogarsza ich niełatwą sytuację finansową. Kolejny obowiązek polega na regulowaniu abonamentu RTV od każdego używanego urządzenia składającego się na majątek firmy. W przypadku osób prywatnych wystarczy uregulować jedną opłatę, a jej wysokość jest uzależniona od ilości sprzętu. Inne kwota, kiedy użytkownik ma radio, inna za telewizor i jeszcze inna, gdy używane są oba urządzenia.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, wiedz, że Twoja sytuacja wcale nie jest taka zła, gdyż abonament RTV może zostać odliczony od podatku. Mowa o zakwalifikowaniu opłaty jako kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy abonament RTV nie został umieszczony w katalogu wyłączeń od kosztów uzyskania przychodu z art. 23 ustawy o PIT. Trzeba zaznaczyć, że abonament RTV nie jest klasyfikowany jako podatek, co w praktyce wielokrotnie nie pozwala odliczyć jego wartości od podatku, ale w tym przypadku nie ma żadnych klauzuli generalnych, które zabraniają takiego postępowania.

Służbowy telewizor i radio jako element niezbędny do uzyskiwania i  zabezpieczania przychodów firmy

Aby abonament RTV został zakwalifikowany jako koszt podatkowy, musi spełniać wyznaczone przez ustawodawcę wymogi. Pierwszy z nich jest bardzo oczywisty, a mianowicie konieczne jest rozliczania w formie pozwalającej na rozliczanie kosztów uzyskania przychodu. Takiego prawa nie mają ryczałtowcy oraz podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową. Jeżeli zaliczasz się do tej grupy, musisz uregulować opłatę za abonament RTV, ale nie obniżysz podstawy opodatkowania. To prawo przysługuje przedsiębiorcom na skali podatkowej i tym, którzy wybrali podatek liniowy.

Bardzo ważna jest możliwość określenia wydatków z tytułu abonamentu RTV jako kosztów podatkowych. Zarówno dla podatku PIT, jak i podatku CIT są to koszty, które posłużyły do uzyskania przychodów ze źródła przychodów albo w celu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Trzeba jednak pamiętać o grupie wydatków wyłączonych przez ustawodawcę (nie można ich zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu).

Abonament RTV jest dla firmy kosztem uzyskania przychodu, pod warunkiem że można udowodnić bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną firmą. Oznacza to, że wymieniony sprzęt jest używany do zadbania o potrzeby firmy.

Aby dobrze zrozumieć tę zależność, zapoznaj się z przykładami. Pierwszym z nich jest zakład fryzjerski, gdzie klienci czekający na skorzystanie z usługi, słuchają radia, co umila im czas i sprawia, że oczekiwania nie odbywa się w przytłaczającej ciszy. Kolejny przykład to wszelkiego rodzaju poczekalnie i restauracje, gdzie zazwyczaj gra muzyka. Telewizor to zazwyczaj stały element pokoi hotelowych. Radia samochodowe w pojazdach firmowych również stanowią podstawę do pomniejszenia podatkowy opodatkowania.

Jeżeli w firmie korzysta się z firmowego radia albo telewizora, przedsiębiorca ma obowiązek regulować abonament za posiadane urządzenia.

Odliczenia abonamentu RTV od podatku

Ustawodawca zaznaczył, że abonament RTV może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu tylko w przypadku, gdy sprzęt nie służy do celów prywatnych. Telewizor czy radio musi występować w części przeznaczonej dla klientów, a nie zatrudnionych osób.

Korzystanie z radia do celów firmowych może zrodzić również trudności. Jeżeli zakwalifikujesz abonament RTV jako koszt uzyskania przychodu, a tym samym odliczysz od podatku, zaświadczasz, że urządzenie nie jest wykorzystywane do celów prywatnych. Może przełożyć się to na kontrolę ZAiKS, który zażąda uregulowania wynagrodzenia autorskiego. W takim przypadku bardziej opłaca się uregulowanie abonamentu RTV.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma przeciwwskazań, żeby ze sprzętu korzystali także pracownicy. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może nawet odliczyć od podatku kwotę, jaką uregulował za ekspres do kawy przeznaczony dla zatrudnionych osób. Najważniejszym czynnikiem w obu przykładach jest związek, jaki zachodzi pomiędzy posiadaniem firmowego sprzętu a uzyskaniem albo zabezpieczeniem przychodów generowanych przez przedsiębiorstwo.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że nie ma możliwości odliczenia abonamentu RTV za urządzenia, które wchodzą w skład majątku prywatnego pracownika. Jego obowiązkiem jest uregulowanie daniny we własnym zakresie. Urządzenia nie mają żadnego znaczenia dla przedsiębiorcy.

Abonament RTV może obniżyć wartość podatku do uregulowania, pod warunkiem że zostanie opłacony. Ta zasada jest ściśle związana z obowiązującymi przepisami – wydatek jest klasyfikowany jako koszt uzyskania przychodu jedynie w sytuacji, gdy został udokumentowany we właściwy sposób (służą do tego dowody księgowe). Dla abonamentu RTV wymaga się spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki, a także standardowych blankietów na rachunek bankowy. Akceptowane są również wydruki przelewów elektronicznych.


Data publikacji: 2023-04-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU