Firma w mieszkaniu. Dość często osoby prowadzące działalność gospodarczą w domu mają problem z tego rodzaju wydatkami. Jakie elementy wyposażenia przedsiębiorca może ująć w kosztach? wyposazenie mieszkania w kosztach firmy

Zakup wyposażenia – o czym warto pamiętać?

W przypadku wydatków związanych z wyposażeniem mieszkania trzeba być bardzo ostrożnym w zaliczeniu ich do kosztów uzyskania przychodu. Ważne, aby dany wydatek był ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi o to żeby urząd skarbowy nie zakwestionował zakupu twierdząc, że przejawia on charakter osobisty. Przepisy dokładnie wskazują jakie wydatki można zaliczyć do kosztów firmowych. Kosztami mogą być te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego obowiązkiem przedsiębiorcy jest udowodnienie związku z prowadzoną działalnością. 

Wyposażenie mieszkania – co można ująć w kosztach?

Przedsiębiorca prowadząc firmę w mieszkaniu musi zdawać sobie sprawę z tego, że każdy jego zakup dokonany na rzecz prowadzonej działalności będzie dokładnie analizowany przez urząd skarbowy w kontekście, czy przedsiębiorca nie będzie wykorzystywał go w celach osobistych. Na wyposażenie firmy w mieszkaniu mogą składać się meble, różne urządzenia, a także sprzęt elektroniczny i elektryczny. Jednak zakupy poczynione na rzecz firmy nie mogą budzić wątpliwości co do ich wykorzystywania tylko w działalności gospodarczej.

Do podstawowych i najczęstszych zakupów związanych z wyposażeniem firmy działającej w mieszkaniu należą wydatki dokonane między innymi na zakup:
  • biurka
  • foteli
  • krzeseł
  • regałów
  • szaf w tym szaf na dokumenty
  • półek
  • komputera
  • drukarki
  • sprzętu oświetleniowego.
Katalog kosztów firmowych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że brak jest jakichkolwiek przepisów, czy wytycznych, które dokładnie określają jaki to ma być koszt. Ważne, aby poniesiony wydatek zgodny był z profilem i rozmiarem prowadzonej działalności gospodarczej, a także z zajmowaną powierzchnią mieszkania. Do zakupów o szczególnym charakterze należy zaliczyć wydatki poniesione na sprzęt, który może być wykorzystywany przez przedsiębiorcę nie tylko w działalności, ale także prywatnie, jak przykładowo zakup odkurzacza, który w przypadku wydzielenia tylko części mieszkania, czy nawet pokoju może wzbudzać w organach podatkowych pewne wątpliwości, co do jego wykorzystywania w działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2021-08-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU