Dzisiaj praca z domu, czy prowadzenie firmy w prywatnym mieszkaniu stają się coraz bardziej popularne. Mieszkanie lub jego wydzielona część jest dla przedsiębiorcy biurem. W związku z tym część wydatków związanych z eksploatacją pomieszczenia może być kosztem dla przedsiębiorcy, w tym również część opłat związanych z ogrzewaniem. ogrzewanie domu biura w kosztach firmy

Działalność gospodarcza prowadzona w domu

Osoby prowadzące firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, mają prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie wydatki związane z eksploatacją lokalu, który zajmują w ramach prowadzonej działalności. Przedsiębiorca jednak musi pamiętać, że dany adres powinien być ujęty w spisie przedsiębiorców w CEIDG. Opłaty jakie przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmowych muszą koniecznie dotyczyć głównego miejsca prowadzenia działalności lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności. 

W sytuacji kiedy adres zamieszkania przedsiębiorcy nie zostanie podany w CEIDG jako dodatkowy adres wykonywania działalności gospodarczej, to nie będzie możliwe zaliczenie poniesionych wydatków na eksploatację wydzielonej na działalność części mieszkania.   

Siedziba działalności gospodarczej obowiązkowo musi być podana we wniosku rejestracyjnym firmy. 

Rozliczanie wydatków na ogrzewanie 

Do wydatków związanych z eksploatacją lokalu zaliczają się również opłaty ponoszone na ogrzewanie. Jeżeli firma prowadzona jest w domu, to wtedy koszty związane z opłatami za ogrzewanie mogą zostać wliczone do kosztów firmy w części proporcjonalnej do powierzchni mieszkania wykorzystywanej w prowadzonej działalności. Zadaniem podatnika jest określenie jaką część powierzchni pomieszczenia wykorzystuje na działalność firmową. Dopiero wtedy będzie mógł zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych. Oczywiście koszty te muszą być odpowiednio udokumentowane. Najczęściej za pomocą faktury lub rachunku otrzymanych od spółdzielni. Jeżeli paliwem opałowym przeznaczonym do ogrzewania lokalu jest węgiel, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było zakupić go na firmę i odliczyć odpowiednią część z faktury dokumentującej poniesiony wydatek na zakup węgla. 

Dodatkowo przedsiębiorca powinien napisać oświadczenie, które będzie pełnić rolę dowodu wewnętrznego, w którym musi wskazać w jakiej części wydatki poniesione na eksploatację lokalu będą mogły zostać rozliczone w kosztach podatkowych firmy.
Oświadczenie powinno zawierać wymienione dane:
  • informacja o wielkości całkowitej powierzchni mieszkania
  • informacja o wielkości wydzielonej na cele firmowe części mieszkania
  • informacja o kwotach wymienionych na rachunkach. 
Wydatki związane z opłatami za ogrzewanie i inne media księguje się w kolumnie 13 PKPiR – „Pozostałe wydatki”.
Rubryka przeznaczona jest do księgowania niżej wymienionych wydatków:
  • czynsz za lokal
  • opłaty za energię elektryczną
  • opłaty za gaz i wodę
  • opłaty za ogrzewanie
  • opłaty za telefon.


Data publikacji: 2021-12-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Bozmie60
05 Październik 2023

Czy zakup piecyka na gaz do ogrzewania konkretnego pomieszczenia i zainstalowanego w pomieszczeniu w którym prowadzę sprawy związane z moją działalnością gospodarczą, mogę zaliczyć w całości do kosztów firmy ?