Przedsiębiorcy często kupują różne przedmioty do firmy. Jednak nie wszyscy mogą odliczyć taki wydatek od kosztów. Czy zakup telewizora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można ująć w kosztach uzyskania przychodów? zakup telewizora na firme

Wydatek musi być związany z działalnością 

Właściciele firm najczęściej wliczają do kosztów firmowych wydatki przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego (drukarki, laptopy, komputery itp.). Są to sprzęty, które potrzebne są praktycznie do prowadzenia w każdej działalności. Nie jest to trudne do udowodnienia. 

Do wydatków firmowych można zaliczyć również zakup telewizora o ile przedsiębiorca udowodni, że jest on mu potrzebny w pracy. Może to być jednak trudne zadanie. W tym przypadku należy kierować się charakterem i rodzajem prowadzonej działalności. 

Zakup telewizora – rozliczenie w kosztach działalności

Wydatek związany z zakupem telewizora do firmy i ujęcie go w kosztach uzyskania przychodu powinien bez problemu rozliczyć przedsiębiorca prowadzący: 
  • działalność w branży: reklamowej i marketingowej, w public relations, jak również sporządzający analizy i raporty medialne
  • szkoły językowe, przedszkola
  • lokale gastronomiczne, kawiarnie, bary, sklepy
  • gabinety lekarskie
  • salony kosmetyczne.
Podsumowując chodzi o działalności, w których telewizor służy do prezentacji pewnych treści, jak filmy instruktażowe, edukacyjne i podobne. W lokalach gastronomicznych, czy w przychodniach gabinetów lekarskich oraz w sklepach może umilać klientom czas oczekiwania na zakup jedzenia lub wizytę. Telewizor powinien być zainstalowany w miejscu dostępnym dla klientów (np.: poczekalnia lub sala restauracyjna). 

Firma w domu, a zakup telewizora

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w domu powinni dobrze zastanowić się, czy wydatek związany z zakupem telewizora mogą zaliczyć do kosztów firmowych, bowiem to na nich spoczywa obowiązek udowodnienia, że odbiornik służy jedynie w działalności i nikt inny włącznie z nim nie korzysta z niego prywatnie. Z tego powodu dobrze jeżeli telewizor będzie znajdował się w części mieszkania wydzielonej na firmę. 

Działalność w domu, a pandemia koronawirusa

Obecne czasy są trudne dla większości przedsiębiorców. Wszyscy szukają oszczędności, dlatego duża ich część przeniosła pracę do własnego domu lub nosi się z tym zamiarem. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na taki krok ma prawo odliczyć szereg nowych wydatków, co do tej pory mogło być trudne, jak np.: zakup sprzętu elektronicznego. Obecnie organy podatkowe nie kwestionują tego rodzaju wydatków, które bez problemu mogą być ujęte w kosztach firmowych.  
Zakup telewizora do firmy i zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych można omówić na przykładzie informatyka. 

PRZYKŁAD
Od czasu ogłoszenia epidemii, pan Marek wykonujący zawód informatyka, większą część czynności związanych z pracą (prawie 100%) zaczął wykonywać we własnym mieszkaniu. Rodzaj zajęcia wymaga od niego kontaktu z innymi osobami z zespołu, dlatego często organizuje wideokonferencje, do których postanowił wykorzystać większy ekran telewizora. W jego przypadku urządzenie będzie wykorzystywane również do pracy nad projektami. W tym celu pan Marek dokonał zakupu nowego odbiornika telewizyjnego za cenę niższą niż 10 000 zł. Zakupiony telewizor został powieszony na ścianie w salonie (nie w miejscu wydzielonym pod działalność). Miejsce to w czasie poza pracą wykorzystywane jest do celów prywatnych. Przedsiębiorca uważa, że ma prawo rozliczyć poniesiony wydatek w kosztach firmowych. Mając jednak pewne wątpliwości złożył wniosek o wydanie interpretacji, w którym napisał:

Telewizor powinien stanowić koszt uzyskania przychodu w całości, pomimo zachodzących podejrzeń, że może również służyć prywatnym celom.

Organ podatkowy w odpowiedzi zgodził się na rozliczenie i zaliczenie zakupu do kosztów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o nr. 0112-KDIL2-2.4011.657.2020.1.KP
napisał:

Wydatki poniesione na zakup telewizora mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów.


Inne sprzęty elektroniczne rozliczane w firmie

Do innych sprzętów elektronicznych, które przykładowo można rozliczyć w firmie, należą: 
  • komputer z dostępem do domowego Internetu
  • drukarka
  • skaner
  • materiały biurowe (papier, długopisy, spinacze, ołówki)
  • meble biurowe (biurko, krzesło, regał).
Wszystkie te przedmioty potrzebne są i wskazany jest ich zakup jeżeli podatnik chce prowadzić firmę w domu. Nie ma tu znaczenia, że wcześniej przed epidemią mogły być finansowane przez kontrahenta. 

Inne wydatki, które można rozliczyć w ramach działalności prowadzonej w domu

W kosztach firmowych mogą również znaleźć się inne wydatki, takie jak np.: zapłata czynszu oraz opłaty za prąd. Jednak w ich przypadku nie wolno zapominać o tym, że mogą to być jedynie te przypadające na powierzchnię rzeczywiście wykorzystywaną pod działalność. Należy określić jaki procent opłat można zaliczyć do koszów. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca nie musi posiadać osobnego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Opłaty mogą być rozliczane niezależnie od tego, czy takie pomieszczenie zostało wydzielone, czy też nie. 

Przewidywany okres użytkowania sprzętu w firmie

Telewizor wykorzystywany w firmie powinien zostać rozliczony w odpowiedni sposób, który zależy od wartości towaru oraz przewidywanego okresu jego użytkowania. Jeżeli przedsiębiorca będzie korzystał z urządzenia więcej niż rok, a cena będzie wyższa niż 10 000 zł, to taki wydatek można ująć jako środek trwały podlegający amortyzacji. 
W przypadku kiedy przewidywany czas użytkowania w firmie będzie dłuższy od 1 roku, a wartość nie przekroczy kwoty 10 000 zł, to przedmiot nie musi być ujęty w ewidencji środków trwałych. W takiej sytuacji telewizor może być zaliczony do kosztów w sposób bezpośredni. 
Kosztem uzyskania przychodu mogą też być wydatki poniesione na serwis i naprawy, zakup dodatkowych kabli, opłaty: abonamentową i licencyjną. Jedynym problemem może być rozliczanie płatnego pakietu telewizyjnego. Wątpliwości może budzić fakt, czy będzie on służył jedynie klientom. 

Opłaty licencyjne i za abonament telewizyjny 

Odbiornik telewizyjny powinien być zarejestrowany w placówce pocztowej stacjonarnej lub za pośrednictwem jej strony internetowej. Przedsiębiorca ma na to czas 14 dni licząc od dnia zakupu i nie ma tu znaczenia, czy sprzęt jest używany, czy też nie. Rejestracja wymaga wnoszenia regularnej opłaty za każdy miesiąc (abonament). Można go opłacić z góry za cały rok i zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. 

Czasami przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty opłaty licencyjnej na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, takimi jak: ZAIKS, STOART, SAWP, czy ZPAV. Opłata na rzecz wymienionych organizacji jest konieczna jeżeli w miejscu prowadzenia działalności odtwarzana jest muzyka lub filmy. 

Podsumowanie

Jeżeli podczas epidemii przedsiębiorca zacznie świadczyć usługi zdalnie, to ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności. W tym wypadku nie ma ograniczeń co do rodzaju wydatku. Do właściciela należy decyzja czego potrzebuje w działalności. Organ podatkowy ma prawo zweryfikować zakup, ale z reguły tego nie robi, ponieważ musiałby wszcząć kontrolę lub przeprowadzić czynności sprawdzające. Jedynie wymienione działania są w stanie stwierdzić, czy telewizor rozliczony w kosztach jest rzeczywiście użytkowany tylko w działalności.


Data publikacji: 2021-04-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU