Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w prywatnym mieszkaniu i korzystający z Internetu w pracy może zaliczyć wydatki poniesione na Internet do kosztów uzyskania przychodu? internet na firme

Wydatki na Internet, a koszt uzyskania przychodu

Wydatki poniesione na Internet mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu nawet w całej wysokości pod warunkiem, że Internet zostanie założony na firmę i będzie wykorzystywany jedynie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje Internet w sposób mieszany, tzn. w celach prywatnych i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to do kosztów firmowych może zaliczyć jedynie część związaną z prowadzoną działalnością. Wysokość wpłaty należy ustalić w oparciu o udział części mieszkania jaka jest wykorzystywana w działalności w stosunku do całej powierzchni mieszkania. Jednak takie rozwiązanie może wywołać spór, ponieważ organy podatkowe ze względu na brak jednoznacznego stanowiska co do kwestii rozliczania wydatków na Internet ponoszonych przez osobę prywatną, mogą zakwestionować taki sposób wyliczenia. Jest to główny powód, dla którego Internet powinien być założony na firmę jeżeli przedsiębiorca chce mieć pewność, że wydatki na niego poniesione będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Innym rozwiązaniem jest wystosowanie prośby do organu skarbowego o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie, której przedsiębiorca będzie mógł dokonać zapisów w ewidencji.


Data publikacji: 2021-06-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU