W działalności gospodarczej może dojść do sytuacji kiedy przeciwko przedsiębiorcy z powodu długów prowadzona jest egzekucja komornicza. co moze zabrac komornik w firmie

Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem w prowadzonym postępowaniu przeciwko dłużnikowi w celu odzyskania długu. Jest to proces polegający na zajęciu ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika na poczet zaciągniętych i niespłaconych przez niego zobowiązań. Podmiotem, który może dokonać zajęcia jest komornik. Robi to na wniosek złożony przez wierzyciela, który posiada w dyspozycji odpowiedni dokument. 

Co może przedsiębiorcy zabrać komornik?

Decyzja o tym, który składnik majątku przedsiębiorcy zostanie zajęty przez komornika nie należy tylko do niego. Komornik działa na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji złożonego przez wierzyciela i tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. To wierzyciel wskazuje w dokumentach źródła majątku, które komornik ma zająć. Jeżeli okażą się one niewystarczające, to i tak nie może on samodzielnie decydować o zajęciu dodatkowych środków.

Komornik może zabrać:
  • zająć w całości konto firmowe, ale musi pozostawić na nim pieniądze przeznaczone na wypłaty pracowników
  • zająć konto osobiste przedsiębiorcy, ale musi pozostawić na nim określoną kwotę na przeżycie
  • ZUS i US mogą zająć środki na koncie firmowym przedsiębiorcy bez ograniczeń. 

Co może firma windykacyjna?

W przypadku gdyby wierzyciel chciał skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej, to dłużnik powinien mieć świadomość, że windykator nie ma takich uprawnień jakie ma komornik. Przede wszystkim nie ma prawa wykorzystywać do ściągnięcia, należności pochodzących z majątku przedsiębiorcy. Nie może więc zająć na poczet długu samochodu dłużnika, czy sprzętu elektronicznego. Takie uprawnienia ma jedynie komornik na podstawie posiadanego sądowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności.  

Składniki majątku niepodlegające egzekucji komorniczej

Komornik nie ma prawa zabrać dłużnikowi przedmiotów potrzebnych mu do wykonywania czynności związanych z zawodem, jak np. komputer, drukarka (narzędzia pracy grafika komputerowego), czy narzędzi stolarskich wykorzystywanych przez stolarza w działalności. Wartość przedmiotów nie może przekraczać w znaczący sposób przeciętnej wartości tych przedmiotów. 

Zajęcie komornicze – konto prywatne przedsiębiorcy i wynagrodzenie

Komornik ma prawo zająć różne przedmioty z majątku przedsiębiorcy, jak np. nieruchomości, czy ruchomości, a także konto bankowe, co robi najczęściej, ponieważ na rachunek bankowy przedsiębiorcy wpływają środki pieniężne, jak wynagrodzenie, czy należności od klientów. Komornik nie ma prawa zabrać wszystkich pieniędzy. Musi pozostawić na koncie tzw. kwotę wolną od zajęcia. Dłużnik musi mieć środki na utrzymanie się (podstawowe opłaty, wyżywienie). W przypadku kiedy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to jego majątek firmowy traktowany jest tak samo jak jego majątek osobisty, co pozwala komornikowi zająć zarówno środki pieniężne na koncie firmowym, jak i prywatnym przedsiębiorcy. Kwota wolna od zajęcia dotyczy jedynie rachunków osobistych. Komornik nie może zająć więcej niż 50% dochodu (wynagrodzenia), a przy długu alimentacyjnym 60% dochodu. Na rachunku musi pozostać kwota równa wynagrodzeniu minimalnemu. W 2022 roku jest to 2 257,50 zł (75% z kwoty 3 010 zł). 

Zajęcie komornicze – konto firmowe przedsiębiorcy

Konto firmowe może zostać zajęte w całości przez komornika. W jego przypadku nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia, dlatego komornik może zająć całość środków finansowych na firmowym rachunku bankowym. Wyjątkiem są środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym i lokatach bankowych. W ich przypadku obowiązują przepisy prawa bankowego, zgodnie z którymi kwota wolna od potrącenia wynosi 7% minimalnego wynagrodzenia brutto. 

Na rachunku firmowym muszą również pozostać środki na bieżące wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, jeżeli przedsiębiorca takich zatrudnia, na podatki i świadczenia państwowe. Aby komornik nie zajął wszystkich środków na koncie przedsiębiorcy, to dłużnik musi przedstawić mu odpis listy płac.

Zarówno Urząd Skarbowy jak i ZUS mogą zająć konto firmowe w całości.


Data publikacji: 2022-04-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Grand8787
17 Luty 2024

A co jeśli mam firmę jednoosobowa i pracuje jako podwykonawca na umowę b2b i rozliczam się z faktur ze zleceniodawcą tylko w gotowce ?

Monika
15 Kwiecień 2023

Czy zatem można prowadzić działalność i mieć tylko prywatne konto i wtedy komornik zostawi z racji nie-firmowego konta kwotę wolną od zajęcia?