Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można wystawić faktury VAT na rzecz drugiego przedsiębiorcy na podstawie paragonu bez NIP. Jeżeli wartość paragonu z NIP-em jest mniejsza lub równa 450 zł (100 euro), to paragon fiskalny traktowany jest jak faktura uproszczona. numer faktury na paragonie

Numer paragonu z NIP

Miejsce, w którym znajduje się numer paragonu zależy od kasy fiskalnej. Do niedawna uważano, że numer paragonu znajduje się w prawym górnym rogu obok daty jego wystawienia. Jednak w związku ze zmianą interpretacji prawa oraz możliwością, że od paragonu z NIP-em spełniającego warunki faktury uproszczonej można odliczyć podatek VAT zaczęto wątpić, czy numer z tego miejsca jest prawidłowy. Sprzedawcy, którzy używają kas rejestrujących uważają, że numer paragonu fiskalnego znajduje się w lewym dolnym rogu paragonu. Jest nim numer użytkowany dla celów raportu dobowego. Natomiast numer z prawego górnego rogu oznacza kolejny numer wydruku. 

W przepisach (par. 25 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących), a także w oparciu o wydane interpretacje podatkowe w sprawie numeru na paragonie, przykładowo interpretacja nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ z dnia 3 stycznia 2020 roku została wskazana kolejność numerów na paragonie, gdzie NIP nabywcy znajduje się zawsze w części fiskalnej paragonu zaraz po numerze kasy i kasjera, przed logo i numerem unikatowym. Tak więc numer paragonu (faktury uproszczonej) zawsze będzie znajdował się poniżej łącznej wartości sprzedaży brutto, ale przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.


Data publikacji: 2022-07-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU