W niektórych przypadkach, przedsiębiorca może ująć wydatek z paragonu w kosztach odliczenia VAT. Które wydatki na paragonie można zaliczyć do kosztów i odliczyć VAT? paragon fiskalny VAT

Paragon – co będzie kosztem?

Wydatki, które mogą być zaksięgowane na podstawie paragonu określa par. 14 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 roku.

Zgodnie z przepisem na podstawie paragonu można zaksięgować:
 • zakup w jednostkach handlu detalicznego:
  • środków czystości i BHP
  • materiałów biurowych
  • materiałów
 • zakup paliwa i olejów za granicą kraju.
Warunkiem zaliczenia oraz zaksięgowania w/w wydatków jest wskazanie na odwrocie paragonu danych podatnika (nazwisko, nazwa zakładu, adres, rodzaj nabytego towaru).

Odliczenie VAT

Najbardziej popularnym paragonem na podstawie, którego można dokonać odliczenia podatku VAT, jest paragon za przejazd autostradą. W tym celu na dokumencie powinna być wyszczególniona wartość podatku. Dodatkowo przejazd powinien odbywać się w celach służbowych.

Podatek VAT można odjąć też od faktur uproszczonych (dowody inne niż faktury), którą jest np.: paragon z NIP o wartości transakcji nie przekraczającej kwoty 450 zł (równowartość 100 euro).

Podatek VAT będzie można odliczyć z takiego paragonu nawet jeżeli nie będzie na nim:
 • imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu nabywcy
 • miary i ilości nabytego towaru lub zakresu wykonanej usługi
 • ceny jednostkowej netto
 • wartości sprzedaży netto
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki oraz sprzedaży zwolnionej z podatku
 • kwot podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku.
Odliczenia VAT można dokonać nawet na podstawie paragonu opiewającego na niską kwotę. Ważne, aby znalazł się na nim numer NIP nabywcy.


Data publikacji: 2020-09-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU