Od 1 stycznia 2020 roku w obrocie gospodarczym funkcjonują faktury uproszczone w formie paragonu z NIP-em nabywcy, do którego nie trzeba dodatkowo wystawiać faktur. Na dokumencie znajduje się minimalna ilość informacji. Jedną z nich jest numer faktury oraz numery NIP. numer faktury na paragonie

Faktura uproszczona

Fakturę uproszczoną wystawia się w sytuacji kiedy kwota do zapłaty nie przekracza 450 zł brutto lub 100 euro (brutto). Może mieć formę paragonu, na którym koniecznie musi być umieszczony numer NIP sprzedawcy i nabywcy. Brak NIP-u nabywcy na fakturze uproszczonej pozbawia go możliwości zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów firmowych. 

Faktura uproszczona – dane, które powinna zawierać

Faktura uproszczona jest prostszą wersją tradycyjnej faktury VAT.
Zawiera tylko podstawowe dane, jak:
numer faktury
• data wystawienia
• data transakcji
• numer NIP sprzedawcy
• numer NIP nabywcy 
• kwota należności
• nazwa towaru.

Faktura uproszczona dodatkowo może zawierać informację o udzielonych rabatach. 

Numer faktury na paragonie

Paragon mający formę faktury uproszczonej jest dokumentem księgowym dokumentującym poniesiony wydatek w prowadzonej działalności, który należy ująć w KPiR jako koszt firmowy. W tym celu należy wprowadzić wszystkie dane umieszczone na fakturze. 

Każdy dokument, również faktura uproszczona musi posiadać numer, który będzie ją jednoznacznie identyfikował. Zgodnie z objaśnieniem Ministerstwa Finansów, numerem faktury uproszczonej zawsze jest numer paragonu fiskalnego umieszczony poniżej łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera. Zawsze znajduje się w tym samym miejscu, dlatego łatwo jest go znaleźć.


Data publikacji: 2021-09-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU