Celem dzisiejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji w której ma miejsce pomyłka w nazwie nabywcy i rozpatrzenie tej sytuacji pod względem korekty JPK_VAT. Jak zachować się w sytuacji otrzymania noty korygującej oraz jak wpływa ona na JPK_VAT. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się jak odnoszą się do tej sytuacji przepisy prawa.

Nota korygująca JPK_VAT

W momencie otrzymania noty korygującej niekoniecznie należy korygować plik JPK_VAT. Chodzi o sytuację w której wystąpił błąd, określany mianem literówki w nazwie kontrahenta, który jednakże nie przeszkodzi w jego identyfikacji, wtedy nie trzeba zmieniać JPK_VAT.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku mamy do czynienia z trzecią strukturą JPK_VAT, pola w pliku JPK_VAT, które odnoszą się do informacji o kontrahencie muszą zostać obowiązkowo wypełnione. Wyjątek od tej reguły stanowi przypadek, kiedy sprzedaż zostaje ujęta z formie zbiorczej w oparciu o raporty kasowe. Na podatników nałożony został nakaz dostarczania korekty JPK_VAT, jeśli doszło do błędów w danych kontrahenta, jednakże sytuacja ta nie będzie obowiązywała w każdej sytuacji.

Przedstawiamy stanowisko Ministra Finansów odnoszące się do korekty JPK_VAT:
„Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi: w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację.”

Na podstawie powyższego stanowiska, wynika, że pomyłka, która miała miejsce w nazwie nabywcy, która nie wpływa na identyfikację kontrahenta, chociażby dzięki numerowi NIP, nie nakłada na podatnika obowiązku sporządzenia korekty raportu JPK_VAT.

Jednakże w sytuacji, kiedy korekta JPK_VAT jest niezbędna, należy w polu „Cel złożenia” zawrzeć następujące informacje:
- „1”, jeśli wygenerowana korekta JPK_VAT za wskazany okres rozliczeniowi ma miejsce po raz pierwszy,
- „2” i kolejne, jeśli wygenerowaliśmy kolejną korektę za wskazany okres rozliczeniowy.

Trzecia struktura JPK_VAT nakłada na przedsiębiorcę opisaną powyżej metodę oznaczania korekty wygenerowanej do raportu JPK_VAT, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. W związku z tym wszystkie raporty JPK, wliczając w to korekty, które dostarczone zostały do 31 stycznia 2018 roku muszą zostać wygenerowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w strukturze JPK_VAT(2). Z kolei raporty, które zostają dostarczone od 1 lutego 2018 roku (włączając w to korekty), odnoszące się do 2017 roku muszą być zgodne z najnowszą strukturą JPK_VAT (3).

Na próżno szukać w przepisach terminów w jakich podatnicy muszą dostarczyć korekty JPK_VAT, ale biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Finansów dowiaduje się, że:
„W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta.
W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.”

Na podstawie przytoczonych wypowiedzi oraz przepisów widać, że korekta raportu JPK_VAT nie musi mieć miejsca, jeśli pomyłki w nazwie kontrahenta w dalszym ciągu pozwalają na jego identyfikację.


Data publikacji: 2018-07-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU