Ułożenie grafiku pracy jest bardzo istotnym, ale często również problematycznym zadaniem. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, które trzeba wziąć pod uwagę. Wyzwanie jest większe, kiedy mamy do czynienia z firmą sporych rozmiarów. Aby nieco ułatwić to zadanie, warto zapoznać się z radami omówionymi poniżej i przygotować efektywny grafik pracy. grafik pracy pracownikow

Grafik pracy z internetu

Internet od wielu lat ułatwia nasze życie, dlatego warto z niego skorzystać również w trakcie tworzenia grafiku pracy. Dostępne są harmonogramy online, a one pozwalają na generowanie dokładnych i bezkonfliktowych grafików. Cały sukces tego typu programów polega na automatycznym sposobie działania. Użytkownik jest w stanie przygotować normowy oraz nienormowany grafik, a jeśli zaistnieje taka konieczność – skopiować potrzebne dane i powielić wzór na kolejne miesiące. W sieci znajdziemy wiele narzędzi używanych go przygotowania grafików.

Branie pod uwagę próśb pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji grafiku warto porozmawiać z pracownikami i dowiedzieć się, jak wygląda ich dyspozycja w danym tygodniu/miesiącu. Kiedy właściciel będzie brał pod uwagę oczekiwania i potrzeby zatrudnionych osób, a także uwzględniał dni wolne, możemy mówić o sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie i zadowoleniu. Takie działanie znacznie ogranicza potrzebę wykonywania zmian i uczucia frustracji.

Dopasowanie grafiku do warunków biznesowych

Wiele czynników warunkuje ilość wykonywanej pracy i taka informacja również musi znaleźć się w grafiku. Oznacza to, że liczba zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie musi być zgodna z zapotrzebowaniem, czyli uwarunkowana ilością klientów, sezonowością i innymi czynnikami.

Unikanie nadgodzin

Nadgodziny nie są opłacalne dla przedsiębiorcy, dlatego warto zredukować ich ilość. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w nocy otrzymują nawet do +20% stawki godzinowej. Z kolei nadgodziny są płatne dodatkowo od 50 do 100%. Dodatkowe wydatki sprawiają, że koszty uzyskania przychodu bezustannie rosną. Często lepiej jest zatrudnić kilku nowych pracowników, gdyż takie działanie przyczynia się do oszczędności.

Praca w godzinach nadliczbowych często oznacza również konieczność pojawienia się w firmie w dzień wolny od pracy, co wywołuje negatywne uczucia u wielu zatrudnionych osób. Każdy, nawet najbardziej oddany pracownik musi mieć możliwość spędzenia czasu z przyjaciółmi oraz rodziną.

Oczywiście, nadgodziny są dobrze płatne, ale dla wielu osób spędzenie czasu z najbliższymi ma dużo większą wartość. Nie można więc planować nadgodzin – powinny zdarzać się tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Dopełnienia etatu

Część pracowników pracuje na połowę czy ¾ etatu. Jednak często wykonują więcej godzin, niż przewidziano w umowie. Różnica między liczbą godzin do wypracowania dla pełnego etatu a godzinami do wypracowania dla etatu niepełnego jest nazywana dopełnieniem do etatu. Za te godziny pracownik nie otrzymuje żadnego dodatku do wynagrodzenia, czyli są bardziej opłacalne dla pracodawcy.

Przestrzeganie zasad omówionych w Kodeksie Pracy

Tworzenie grafiku pracy jest uwarunkowane wytycznymi omówionymi w Kodeksie Pracy. Kiedy zasady nie są respektowane, firma musi liczyć się z nałożeniem kar finansowych. Dla przykładu zatrudniona osoba nie może rozpoczynać pracy dwa razy w ciągu jednej doby. Pracownik pomiędzy zmianami musi mieć minimum 11 godzin odpoczynku. Raz w tygodniu odpoczynek pomiędzy zmianami musi wynosić co najmniej 35 godzin.

Jeśli zatrudnione osoby pracują również w niedzielę, zgodnie z przepisami prawa co czwarty tydzień muszą mieć niedzielę wolną od pracy.

Przestrzeganie zasad Kodeksu Pracy jest bardzo ważne i musi być respektowane przez każdego pracodawcę.


Data publikacji: 2022-10-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU