Istnieje wiele kwestii, które budzą wątpliwości w kontekście podróży służbowych pracowników. Warto więc wiedzieć, że czas, który niezbędny jest na fizyczne przemieszczenie się z jednego miejsca do drugiego przez pracownika, nie jest traktowany jako czas pracy. Dopiero czas, kiedy pracownik wykonuje działania służbowe, a także czas podróży służbowej, który jest jednocześnie czasem, kiedy w normalnych warunkach pracownik znajdowałby się w miejscu pracy są traktowane jako czas pracy.

delegacja czas pracy

Co to jest delegacja?

Delegacja jest to praca, którą wykonuje pracownik na polecenie swoich przełożonych, ale odbywa się ona w innym miejscu, niż to gdzie pracownik pracuje na co dzień, miejscem tym nie jest również inna siedziba właściciela. Deklaracja ma miejsce w terminie oraz lokalizacji, które wyznaczone zostają w poleceniu służbowym.

Jak określić rzeczywisty czas pracy?

Czas pracy, który został przepracowany przez pracownika w trakcie deklaracji musi zostać rozliczony, istnieją ku temu odpowiednie przesłanki:
  • czas podróży służbowej, kiedy miała miejsce rzeczywista praca pracownika wchodzi w skład czasu pracy,
  • czas podróży służbowej, który stanowi jednocześnie godziny, w których pracownik znajdowałby się w swoim tradycyjnym miejscu pracy, zgodnym z harmonogramem również wchodzi w skład czasu pracy.
Zarówno czas potrzebny na dojazd, jak i powrót z lokalizacji, która stanowiła miejsce docelowe podróży służbowej w której uczestniczył pracownik, jak również czas, który pracownik spędził na miejscu nie zostają nadzorowane przez pracodawcę, co za tym idzie, pracownik nie wlicza go do czasu pracy.

Z kolei obowiązki, które wykonywane są na delegacji w czasie standardowych godzin pracy pracownika zostają wliczone do normy, a te które przekraczają normę standardowego czasu pracy pracownika liczą się tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pomniejszają czas przeznaczony na odpoczynek.

Przykłady rozliczania delegacji

Aby zobrazować przedstawione powyżej przepisy prawa, posłużymy się dwoma przykładami.

PRZYKŁAD 1

Pracownik udał się na delegację na wyraźną prośbę swojego pracodawcy. Delegacja ta odbywała się w godzinach 6 do 18, a z kolei regularne godziny pracy tego pracownika to 7 - 15. W trakcie podróży służbowej wykonywał on pracę między godziną 12 a 16. W związku z tym cztery godziny zostają wliczone do czasu pracy, dodamy również godziny podróży służbowej, mimo iż nie wykonywał pracy to wchodzą one w skład jego standardowych godzin pracy (7-12). Z kolei czas, który przeznaczony został na podróż służbową czyli zarówno godziny 6-7, jak i 16-18 nie wchodzi w skład czasu pracy tego pracownika.

Przy każdej delegacji możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem nadgodzin. Ta sytuacja może mieć miejsce, kiedy pracownik będzie wykonywał pracę, która przekracza jego tradycyjny czas pracy.

Zobrazujmy tą sytuację na podstawie kolejnego przykładu.

PRZYKŁAD 2

Standardowy czas pracy pracownika to 7 - 15. W trakcie delegacji pracował on w godzinach 12-16, co znaczy, że przepracował godzinę dłużej niż wykazuje jego harmonogram, a tym samym przepracował godzinę nadliczbową. Pracownik otrzyma za ową godziną wynagrodzenie, albo będzie mógł wykorzystać ją jako czas wolny.

Istnieją pewne normy odnośnie nocnego oraz dobowego, a także tygodniowego odpoczynku, a mianowicie jest zabronione, aby podróż służbowa przekraczała czas odpoczynku nocnego, który wynosi nie mniej niż 8 godzin, a także odpoczynku doborowego, który wynosi nie mniej niż 11 godzin. Na podstawie przepisów prawa, pracownik, który nie jest w stanie w związku z wykonaną przez niego podróżą służbową odpocząć w ciągu nocy przez 8 godzin, ma prawo do wykorzystania czasu wolnego, aby dopełnić wspomniane 8 godzin.
Kolejne przepisy mówią, iż podróż służbowa nie może pozbawiać pracownika do 11 godzinnego dobowego odpoczynku. Posłużyliśmy się tutaj opinią Sądu Najwyższego, który narzuca na pracodawcę obowiązek „oddania” pracownikowi odpoczynku, który został zaburzony przez podróż służbową.

Jeśli weźmiemy pod uwagę przedstawiony powyżej przykład, gdzie pracownik powrócił z delegacji o godzinie 21, nie musi być w pracy o godzinie 7, a może rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków o godzinie 8, aby nie zaburzyć normy nocnego odpoczynku.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-12
Data publikacji: 2018-11-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU