Po otrzymaniu faktury zakupowej należy dokładnie sprawdzić wszystkie dane, między innymi adres sprzedawcy. To właśnie w tym zakresie jedna sytuacja rodzi wiele wątpliwości, a dokładnie, jak postępować w przypadku, kiedy sprzedawca podał adres oddziału, z którego towar został doręczony, a nie adres główny firmy. Czy podanie takich informacji jest poprawne i czy faktura może służyć do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości! jaki adres nabywcy podac w pliku jpkv7
Zgodnie z ustawą o VAT dowiadujemy się, jakie dane muszą znaleźć się na fakturze. Jest wśród nich, chociażby adres sprzedającego oraz nabywcy. Jeżeli firma ma dwa albo więcej adresów to który z nich powinien widnieć na wystawianych dokumentach?

Adres na fakturze – jaki wybrać?

Od stycznia 2014 roku Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera szczegółowe informacje dotyczące wystawiania faktur. Art. 106e ust. 1 pkt 1 – 24 ustawy wskazuje, jakie dane muszą znaleźć się na fakturze. Zgodnie z nimi na dokumencie musi widnieć adres sprzedawcy oraz nabywcy towaru albo usługi. Brakuje informacji, jaki adres powinien znaleźć się na dokumencie. Nie wiemy, czy należy wpisać stałe miejsce prowadzenia działalności, siedzibę firmy albo adres oddziału. Brak dokładnych przepisów generuje sporo problemów, szczególnie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. W praktyce wiąże się to z używaniem przez przedsiębiorców dwóch, a nawet kilku adresów.

Jakie stanowisko można znaleźć w interpretacjach indywidualny dotyczących adresów na fakturze?

Kwestia indywidualnych interpretacji została omówiona przez Dyrektora KIS. Zgodnie z jego interpretacją wydaną 10 stycznia 2018 roku (nr ew. 0114-KDIP1-2.4012.675.2017.1.RD) wpisanie do faktury adresu oddziału nie może być traktowane jako błąd czy pomyłka, gdyż w ustawie nie znajdziemy dokładnych informacji, który adres trzeba wpisywać. Jeżeli adres oddziału jest miejscem, w którym odbywa się prowadzenie działalności, to jego zastosowanie jest właściwe.

PRZYKŁAD 1
Pani Zuzanna jest informatykiem, dlatego nabyty komputer jest niezbędnym narzędziem w prowadzonej przez nią firmie. Sprzęt został nabyty w jednym z oddziałów popularnej marki. Na fakturze zamiast adresu głównej siedziby przedsiębiorstwa widnieje adres oddziału. Który adres powinien znaleźć się w ewidencji VAT dostarczanej w formie pliku JPK V7? 

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podawać na fakturze adres oddziału, czyli można go wykorzystać również w ewidencji oraz w pliku kontrolnym JPK.


Data publikacji: 2022-12-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU