Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest terminowe przesyłanie deklaracji JPK_V7 zawierających rzetelne informacje oraz zapłata podatku VAT. W sytuacji kiedy deklaracja zawiera błąd, to przedsiębiorca powinien złożyć korektę razem z czynnym żalem. Od stycznia 2022 roku ma to się zmienić. Podatnik będzie składał korektę bez czynnego żalu. korekta JPK-V7 bez czynnego zalu

Zmiany w zakresie składania korekty JPK_V7 bez czynnego żalu

Podatnicy składają czynny żal żeby uniknąć konsekwencji wynikających z przesłania błędnej deklaracji JPK_V7. Jednak samo złożenie czynnego żalu nie wystarczy. Przedsiębiorca musi jeszcze koniecznie poprawić błędy i uregulować ewentualny podatek. 

Od 1 stycznia 2022 roku podatników czekają w tym zakresie zmiany. Korekta JPK_V7 składana będzie bez czynnego żalu. Liczyć będzie się czas jej złożenia oraz dopłata podatku jeżeli wystąpi. Niektórzy podatnicy z obawą spoglądają na nowe przepisy i niepokoją się, że w przypadku błędu mogą zostać oskarżeni o przestępstwo skarbowe za nierzetelne złożenie deklaracji. 

Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu w świetle art. 16a Kodeksu karnego skarbowego

Art. 16a Kodeksu karnego skarbowego brzmi:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Zgodnie z powyższym podatnik, który chce uniknąć sankcji skarbowej związanej ze złożeniem błędnej deklaracji JPK_V7, powinien złożyć jej korektę jeszcze przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także uregulować ewentualne płatności jakie wynikają z deklaracji. Podatnicy muszą przestrzegać wymaganych terminów, bowiem nieterminowe złożenie deklaracji może skutkować nałożeniem sankcji podatkowych.


Data publikacji: 2021-11-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU