Jednym z dokumentów wystawianych przez przedsiębiorców jest faktura. Zgodnie z ustawą o VAT powinny na niej znaleźć się informacje o sprzedawcy i nabywcy, ich imiona i nazwiska (nazwy firm) oraz adres. Często podatnicy zastanawiają się jaki adres umieszczać na fakturze, czy ma to być adres siedziby firmy, czy adres zamieszkania? adres na fakturze

Co mówią przepisy o adresie na fakturze? - dotychczasowa interpretacja

Najwięcej wątpliwości co do prawidłowego umieszczania adresu na fakturze mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Duża ilość zapytań spowodowała wydanie licznych interpretacji podatkowych w tej sprawie. Zgodnie z nimi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny na fakturach zamieszczać adres zamieszkania, a nie siedziby firmy. Na dokumencie powinien znajdować się taki sam adres co na druku VAT-R i na deklaracjach VAT-7 oraz VAT-7K, a w przypadku osób fizycznych takim adresem jest właśnie adres zamieszkania.

Potwierdza to również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 marca 2010 r. (sygn.. IPPP2/443-21/10-3/MM) wydana na prośbę podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zgodnie z nią podatnik na wystawianych fakturach powinien umieszczać adres zamieszkania. Dodatkowo mogą się na nich znaleźć jeszcze inne przydatne informacje, jak np.: o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i nie ma żadnego znaczenia fakt, że oba adresy, zarówno zamieszkania jak i siedziby firmy zostały zgłoszone na odpowiednim formularzu skierowanym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii adresu na fakturze

Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-7 podał adres zamieszkania i adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, to może również na wystawianych fakturach umieszczać adres siedziby firmy. Co więcej na dokumencie mogą też podawać inne miejsca prowadzenia działalności jak np.: adres pod którym dokonywana jest dana dostawa towarów, czy świadczone są usługi. Jednak należy pamiętać, aby została zachowana czytelność faktury

Takie stanowisko zajął Minister Finansów w związku ze skierowaną do niego przez jednego z posłów interpelacją w sprawie określenia prawidłowego adresu na fakturze przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Tym samym Minister rozwiał wszystkie wątpliwości w tej sprawie. Kończąc warto jeszcze przytoczyć jedną jego wypowiedź, w której podkreśla, że adres podany przez podatnika na zgłoszeniu VAT-R ma służyć jedynie jego identyfikacji, więc nie ma potrzeby podawania na formularzu, dodatkowo adresów prowadzenia działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2020-01-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU