Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż wysyłkową może zostać zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Co w sytuacji kiedy do sprzedaży internetowej wystawiany jest paragon, a sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej? sprzedaz internetowa obowiazek posiadania kasy fiskalnej

Limit obrotów, a posiadanie kasy fiskalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, limit obrotów określający konieczność posiadania kasy fiskalnej nie uległ zmianie i nadal nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w odniesieniu do roku poprzedniego i bieżącego. Obrót powyżej 20 000 zł zobowiązuje sprzedawcę do zakupu i posiadania kasy fiskalnej. 

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej – jakie warunki muszą zostać spełnione?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży internetowej, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Zgodnie z nim zwolnieniu z posiadania kasy rejestrującej do końca 2021 roku podlega: 

dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).Kasa fiskalna, a sprzedaż wysyłkowa – kiedy nie przysługuje zwolnienie z kasy?

W przypadku kiedy przedsiębiorca przy sprzedaży internetowej wykonuje czynności określone w par. 4 pkt 1, to nie przysługuje mu zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej.

Jeżeli sprzedaż wysyłkowa dotyczy między innymi: 
  • perfum
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli niesklasyfikowanych w innym miejscu
to obowiązkiem sprzedawcy jest wystawienie paragonu fiskalnego z kasy rejestrującej. 
Obowiązkiem posiadania kasy rejestrującej objęci są także przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych oraz analogowych. 

Utrata prawa do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej

Niektóre sytuacje mogą pozbawić przedsiębiorcę możliwości zwolnienia z kasy fiskalnej.

Jeżeli przy sprzedaży przez Internet:
  • zapłata za transakcję zostanie zlecona z konta osoby nie będącej faktycznym odbiorcą
  • sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, a kupujący odbiera towar w siedzibie sklepu
  • zapłata za transakcję internetową została przyjęta w postaci gotówki
to sprzedawca zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej i wystawienia paragonu oraz przekazania go kupującemu. 

Sprzedaż internetowa – wydawanie paragonów

Z reguły paragon przekazywany jest nabywcy w chwili otrzymania zapłaty za towar lub usługę. Taka sama zasada dotyczy transakcji opłaconej w formie przedpłaty lub gotówki. W takiej sytuacji sprzedawca powinien dołączyć go do wysyłanego towaru lub przekazać bezpośrednio odbiorcy podczas odbioru towaru. 
Jeżeli nabywca płaci za przesyłkę przy odbiorze, to przepisy dokładnie nie wskazują jak należy postąpić w takiej sytuacji. W zasadzie ewidencja transakcji na kasie fiskalnej powinna mieć miejsce w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z przepisami przy sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy powstaje:
  • w dniu dokonania dostawy, jeżeli zapłata nastąpiła wcześniej
  • w dniu otrzymania zaliczki z tytułu płatności.
Z powyższego wynika, że za każdym razem należałoby określić kiedy miała miejsce dostawa towarów (moment powstania obowiązku podatkowego). Jednak w praktyce paragony wystawiane są w momencie wysyłki towarów i dołączane są do przesyłki.


Data publikacji: 2021-10-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU