W dniu 29 marca 2019 miało miejsce opublikowanie przez Ministerstwo Finansów nowej wersji struktury logicznej jednolitego pliku kontrolnego dla faktury VAT. Mowa oczywiście o dokumencie JPK_FA(2). Należy zaznaczyć, że jest to druga wersja tego pliku. Weszła ona w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. Rozumie się przez to, że od tego dnia faktury wygenerowane do tej pory (przed 1 lipca)  mają obowiązek znaleźć się w nowej wersji struktury JPK_FA(2). struktura jpk-fa

Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć nie tylko strukturę logiczną (występuje ona w formie pliku XSD) pliku JPK_FA (2), ale znajduje się tam również dokumentacja struktury (w formie PDF). Występuje także broszura zawierają wszystkie potrzebne informacje, w której zostały omówione zastosowane zmiany, które odróżniają nową od wcześniejszej wersji struktury.

Różnice pomiędzy JPK_FA(1) a JPK_FA(2)

1. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podschemat „StrukturyDanych_v4-0E.xsd” to teraz „StrukturaDanych_v5-0E.xsd”.

2. Zmieniono format pól P_4B oraz P_5B, w starszej wersji było to „etd:TNrNIP”, a aktualnie „etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej”.

3. Pole  „OkresFaKorygowanej”, dotyczące faktur korygujących, nie jest już dłużej obowiązkowe, ale zostaje wypełnione jako opcjonalne.

4. Pole P_12, czyli lista stawek została wzbogacona o elementy:  „4” – stawka 4%, „np” – niepodlegające opodatkowaniu, „oo”– odwrotne obciążenie.

5. Oprócz tego, zastosowano nową treść opisu „Stawka podatku”. Jest to pole nieobowiązkowe w sytuacjach wyznaczonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (w sytuacji, kiedy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 posiada wartość „true”) oraz art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.

6. W miejscu Rodzaj Faktury, wśród możliwych wyborów nie występuje już dłużej oznaczenie „POZ – pozostałe”.

7. Opis skrótu ZAL, odnoszący się do faktur zaliczkowych, został wzbogacony o „oraz faktura końcowa”.

Czytaj też: Od kiedy JPK_VDEK?

8. W  przypadku pola P_3B zastosowano nową treść opisu „Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).

9. W polu P_13_4 zastosowano nową treść opisu „Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią – procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.

10. W polu P_14_4 zastosowano nową treść opisu „Kwota ”0” dotyczy ona transakcji dostawy towarów, a także wykonywania usług nie mieszczących się na obszarze kraju.

11. W polu P_13_5 zastosowano nową treść opisu „Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.

12. W polu P_14_5 zastosowano nową treść opisu „Kwota ”0” dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju”.

13. W rozszerzeniu węzła „Faktura” zastosowano nowe oznaczenia publikacji ustawy – „Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.

Plik JPK_FA(2) w programie FakturaXL

Nowa, druga wersja pliku JPK_FA jest dostępna w programie jako domyślna. Użytkownicy naszego programu nie muszą dokonywac żadnych zmian, aby pobierać aktualnie obowiązujący plik JPK_FA(2).

Przykład jpk_fa2

Pozostawiliśmy jednocześnie możliwość pobierania pliku również w wersji pierwszej JPK_FA(1) dla firm korzystających z tego formatu w celu pobierania danych do swoich programów księgowych i innych.


Data publikacji: 2019-08-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU