Ministerstwo Finansów w 2016 roku wprowadziło szereg zmian dotyczących podatków. Główną różnicą jest obowiązek przekazywania informacji, które dotyczą zawieranych przez przedsiębiorstwo transakcji. Struktura przekazywana do organów skarbowych, określa się mianem JPK. W dalszej części artykułu, zapoznasz się z podstawowymi informacjami, dotyczącymi struktury oraz niezbędnymi elementami, które musi zawierać.

Jednolity plik Kontrolny JPK_FA

Czym jest JPK?

JPK jest skrótem od Jednolitego Pliku Kontrolnego, który przesyłany jest elektronicznie. JPK to wygenerowany plik, który zawiera wszystkie informacje o operacjach gospodarczych danego przedsiębiorstwa. Wiadomości te przekazywane są Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za dany okres rozliczeniowy. W skrócie można rzec, iż JPK to ewidencja firmy w postaci elektronicznej, a więc na płycie CD lub pendrive. Jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie przestrzegać przepisów prawa, dotyczących JPK, wyciągnięte zostaną z tego tytułu sankcje karno – skarbowe.

Jak wygląda struktura JPK_FA?

JPK stworzony został z siedmiu struktur. Jedna ze struktur dotyczy na wyłączność faktur sprzedaży i nosi nazwę JPK_FA, stanowi ona najbardziej złożoną, a także najobszerniejszą strukturę i według specjalistów, również najmniej dopracowaną. W jej skład wchodzi aż 92 pól, z których minimum 43 musi zostać wypełnione. JPK_FA ściśle odwzorowuje wygląd faktury VAT, a jej zadaniem jest podliczenie wszystkich pozycji, które wystąpiły na fakturze sprzedaży. JPK_FA wysyłane jest tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy organ podatkowy o tym zadecyduje (wyznacza on również termin). Jeśli istnieją ku temu przesłanki, termin może ulec zmianie. Warto zapamiętać, iż nawet zagraniczni podatnicy podlegają obowiązkowi składania JPK_FA.

 

Jakie informacje znajdą się w strukturze JPK_FA?

W strukturze pojawiają się stawki podatku VAT, które zawarte zostały na wystawianych przez przedsiębiorstwo fakturach sprzedaży. Konieczne jest również zawarcie faktur, a mianowicie wiadomości z nimi związanych, przede wszystkim odpowiednie oznaczenie. Faktury mogą być oznaczone jako „ZWYKŁA” to standardowa faktura VAT, „KOREKTA” na określenie faktury korygującej, „ZAL” to faktura zaliczkowa, a „POZ” określa wszystkie inne rodzaje faktur.

Należy również wypełnić pole z datą wystawienia, a także podstawowymi danymi zarówno nabywcy jak i sprzedawcy. Nie może zabraknąć kwoty podatku, a także kwoty wszystkich należności ogółem. Struktura zawiera kilka pól w których należy zaznaczyć tak/nie, między innymi w pytaniu o metodę kasową, jak również odwrotne obciążenie oraz zwolnione. Jeśli występują środki transportu, należy opisać jaki jest termin użytkowania, a także data w której zostały one dopuszczone.
Występują również pola, dotyczących szczegółowych informacji o fakturze, a mianowicie numery danych faktur wraz z uwzględnieniem nazw towarów bądź usług oraz zakres usług, które zostały wykonane lub w przypadku towarów – ich miara. Zawarta zostaje wiadomość o ilości, cenie jednostkowej brutto, a także podsumowującej wartości sprzedaży brutto.

Od kiedy obowiązuje JPK_FA?

Obowiązek przekazywania plików JPK_FA na żądanie US wchodzi w życie od 1 lipca 2018 roku.

Jaka jest rola JPK_FA?

Głównym powodem, którym kierowało się Ministerstwo Finansów, podczas podejmowania decyzji o obowiązku wystawiania JPK_FA było bieżące oraz szybkie informowanie organów finansowych o sytuacji podatników. Z biegiem czasu odchodzi się od kosztownych oraz nieekologicznych druków, a zastępuje się je elektronicznymi dokumentami. Niewątpliwą zaletą tej metody jest również zdecydowanie szybsza analiza kontroli krzyżowej.


Data publikacji: 2018-05-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU