Z dniem 1 listopada 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja struktury JPK FA(3) przeznaczona dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Wprowadzenie nowej struktury JPK FA związane jest z najnowszymi regulacjami odnoszącymi się do faktur VAT, a konkretnie z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności. JPK FA(3)nowa struktura

Co to jest JPK FA?

Struktura JPK FA stosowana jest tylko dla faktur sprzedażowych. Faktury zakupowe pozostają nadal poza jej zasięgiem. Przedsiębiorcy w JPK FA wykazują zestawienie faktur sprzedaży i dane te przekazują w formie elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. W skład struktury wchodzi ponad 90 pól przeznaczonych do wypełnienia, z czego ponad 40 jest obowiązkowe. Obowiązek generowania pliku JPK_FA(3) dotyczy tylko podatników, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy zapisują księgę podatkową w formie papierowej nie muszą tworzyć pliku JPK FA.

Konstrukcja JPK FA

Struktura JPK_FA musi zawierać wszystkie informacje, które są widoczne na fakturze. Organ podatkowy, który otrzymuje dokument w strukturze JPK FA powinien widzieć wszystkie dane z faktury. Stąd wszelkie zmiany z nimi związane wymagają dostosowania również ze strony struktury JPK FA.
Plik JPK FA powinien zawierać takie dane, jak: 
1. data wystawienia dokumentu
2. kolejny numer faktury
3. dane nabywcy i dostawcy
4. dane identyfikujące podatników (sprzedawca i nabywca) do celów podatkowych (nr NIP)
5. dane finansowe (wartość sprzedaży, wartość podatku VAT, informacje o: zwolnieniu z podatku, o stawce podatkowej, cenie jednostkowej, ilości sprzedanego towaru, wartość faktury ogółem).

Nowa wersja struktury JPK FA(3) - zmiany

Od listopada 2019 r. obowiązuje nowa wersja struktury JPK_FA, która została oznaczona „Schemat JPK FA(3)”. Najważniejsze zmiany to:
NAGŁÓWEK:
w elemencie KodFormularza atrybut KodSystemowy został zmieniony na JPK_FA(3)
w elemencie WariantFormularza została wprowadzona wartość 3
w elemencie DataOd i DataDo został zmieniony typ danych z etd: TData na tns: TData
w elemencie KodUrzędu został dodany opis o treści „Kod urzędu skarbowego właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA”
element DomyślnyKodWaluty został usunięty.
PODMIOT 1:
w elemencie IdentyfikatorPodmiotu został zmieniony typ elementu „etd: TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej” na „etd: TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej 1”
w elemencie AdresPodmiotu został zmieniony typ elementu „etd: TAdresPolski” na „etd: TAdresPolski 1”
został dodany mechanizm wyboru „choice” oraz nowy element AdresPodmiotu2 o typie „etd: TAdresZagraniczny”
FAKTURA:
został usunięty atrybut typ
został dodany element KodWaluty
w elementach P_1 i P_6 zostały zmienione typy elementów z etd: TData na tns: TDataT
zostały zmodyfikowane opisy elementów P_4B, P_5B, P_13_x, P_14_x, P_15
zostały dodane elementy: od P_14_1W do P_14_4W, które dotyczą faktur wystawionych w walutach obcych
został dodany element P_18A (znacznik mechanizmu podzielonej płatności)
został dodany element P_22 (znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu)
został zmieniony element P_106E z nieobowiązkowego na wymagany
zostały usunięte elementy: ZALZapłata i ZALPodatek.
Usunięty został węzeł StawkiPodatku.
FAKTURAWIERSZ:
został usunięty atrybut typ
opis FakturaWiersz został zmieniony na: „Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę”.
Opcjonalnie zostały dodane węzły Zamówienie i ZamówienieCtrl odnoszące się do faktur zaliczkowych.

Czytaj też: Od kiedy JPK_V7M i JPK_V7K?

Cel wprowadzenia JPK FA

Celem stworzenia struktur JPK_FA była możliwość przeprowadzania szybkich kontroli i weryfikacji, a przede wszystkim ułatwienie przeprowadzania kontroli krzyżowych. Dzięki strukturze, organy podatkowe otrzymały bardzo dobre narzędzie pracy, dzięki któremu mogą działać o wiele sprawniej.

Kiedy należy wysłać JPK FA?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku wysyłania co miesiąc pliku JPK FA, tak jak ma to miejsce w przypadku JPK VAT. Przekazanie do urzędu skarbowego następuje na żądanie organu podatkowego w sytuacji przeprowadzanej kontroli lub czynności sprawdzających.

JPK FA(3) w programie FakturaXL

Aktualny plik JPK_FA w wersji 3 można wygenerować w programie w dziale Raporty wybierając JPK_FA (faktura). Program domyślnie podpowiada aktualną 3 wersję schematu tego pliku. W razie potrzeby jest również nadal możliwość zmiany wersji na starszą przed wygenerowaniem pliku.


Data publikacji: 2019-12-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU